Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie delegatów z okręgu bydgoskiego na XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD i Kolegium Prezesów osiedle Prądy w Bydgoszczy - 22.07.2015

Prezesi z 16 rodzinnych ogrodów działkowych, tworzących Kolegium na osiedlu Prądy w Bydgoszczy spotkało się z delegatami biorącymi udział w XII Krajowym Zjeździe Delegatów Polskiego Związku Działkowców w Warszawie: Barbarą Kokot, Urszulą Walusiak,  Konradem Szeflerem, w celu omówienia zatwierdzonych Stanowisk, Uchwał podjętych na XII Krajowym Zjeździe.

Delegaci szeroko omówili treść wystąpień w dyskusji ze szczególnym uwzględnieniem zaproszonych gości. Z aprobatą przyjęto wizytę Pani premier Ewy Kopacz oraz jej zapewnienia w sprawie rejestracji Statutu PZD. Delegaci na posiedzeniu Kolegium przedstawili i szczegółowo omówili Statut PZD, który został jednogłośnie przyjęty przez XII Krajowy Zjazd i przekazany wraz z wnioskiem w drugim dniu obrad tz. 3 lipca br. do Sądu Rejestrowego w Warszawie.

Delegaci przekazali także tekst wystąpienia prezesa Krajowej Rady E. Kondrackiego, który podkreślał rolę przyjętej ustawy o rod z 13 grudnia 2013r, waleczności działkowców, podziękował wszystkim za zaangażowanie w walce o jedność Związku. Zabierający głos działkowcy dziękowali prezesowi i oświadczyli, że tylko pod jego kierownictwem wygraliśmy batalię o dalsze istnienie Związku.

Zebrani prezesi Kolegium zadawali mnóstwo pytań, szczególnie dotyczące Statutu, Regulaminu i zadań wynikających dla ogrodów na kadencję 2015-2019.

W dalszym ciągu dyskusja toczyła się wokół wymiany doświadczeń i problemów , z którymi borykają się na co dzień. Na czoło wysunął się problem zamieszkiwania, który należy za wszelką cenę opanować. Bardzo ważną sprawą jest przygotowanie prezesów i zarządy do ubiegania się o skorzystanie z funduszy unijnych ze szczególnym uwzględnieniem problemu związanego ze skanalizowaniem ogrodów osiedla Prądy. Prezesi proponowali przeprowadzenie szkoleń na szczeblu  Okręgowego  Zarządu o tematyce wykorzystania funduszy unijnych.

Spotkanie trwało kilka godzin i wypracowało plan pracy na 2015 rok i założenia na kadencję.

Urszula Walusiak, OZ w Bydgoszczy

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio