Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie informacyjne w ROD "Zdrowie" w Warszawie w sprawie postanowień XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD oraz programu na nową kadencję - 21.07.2015

19 lipca br. w ROD „Zdrowie" w Warszawie odbyło się spotkanie informacyjne działkowców poświęcone omówieniu programu działania PZD i zadań wypływających z postanowień XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD.

Spotkanie zorganizował i prowadził prezes ROD „Zdrowie" w Warszawie i członek Prezydium OZ Mazowieckiego PZD Krzysztof Podlewski, a udział w nim wziął Wiceprezes PZD Stanisław Zawadka, a także inspektor ds. terenowo-prawnych OZM PZD Mariusz Gaj, który odpowiadał na pytania działkowców.

Działkowcy licznie przybyli na spotkanie zostali zapoznani z wytycznymi i zadaniami na najbliższą kadencję PZD. Wybór na Prezesa PZD Pan Eugeniusza Kondrackiego został uznany za wyraz szacunku i uznania dla jego aktywnego działania i szczególnej troski o dobro działkowców i losy ogrodów działkowych i Związku. Wspomnieć należy tu przede wszystkim o dwóch bataliach w obronie istnienia ogrodów, tj. obywatelski projekt ustawy o ROD oraz obywatelski projekt zmiany prawa budowlanego dla ochrony altan przed rozbiórkami.

Program działania PZD na najbliższą kadencję, postanowienia XII KrajowegoZjazdu Delegatów PZD oraz aktualną sytuację Związku szczegółowo przedstawił zebranym zaproszony na spotkanie Wiceprezes PZD Pan Stanisław Zawadka, natomiast na pytania dotyczące ustawy o ROD, sytuacji ogrodów oraz działań prawnych mających na celu regulację stanu prawnego warszawskich ROD, rzeczowo odpowiadał inspektor ds. terenowo-prawnych OZM PZD Mariusz Gaj.

Zainteresowanie działkowców tematyką poruszaną na spotkaniu i jego przebieg dobitnie świadczą o potrzebie prowadzenia intensywnej akcji informacyjnej w ogrodach. Tego typu spotkania przybliżają działkowcom wiedzę o działaniach Związku na rzecz ogrodów oraz rezultaty tych działań.

Zwieńczeniem spotkania było przyjęcie przez zebranych działkowców stanowiska skierowanego do prezydenta Warszawy w sprawie przyspieszenia prac nad uregulowaniem stanu prawnego gruntów z art. 76 ustawy o ROD.

Działkowcy w pełni poparli przyjęty na XII Zjeździe Delegatów PZD program działania oraz wyrazili opinię, iż obecny na spotkaniu Wiceprezes PZD, jako człowiek oddany sprawom działkowców przyczyni się do tego, że Związek będzie podążał we właściwym kierunku.

Prezes ROD „Zdrowie" w Warszawie Krzysztof Podlewski

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio