Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Pracowity czas w ogrodach w okręgu podkarpackim - 21.07.2015

Okres wakacji to pracowity czas w Ogrodach nie tylko dla działkowiczów pielęgnujących swoje działki, ale również dla OZ Podkarpackiego i Zarządów ROD. Zarządy poszczególnych ROD rozpoczęły intensywne prace w swoich ogrodach. Prace inwestycyjne zaplanowane dla każdego ogrodu według ich konkretnych planów i potrzeb trwają.

W ogrodach podejmowane są co roku działania w zakresie inwestycji i modernizacji infrastruktury ogrodów, lecz w znikomej wielkości są to środki zewnętrzne. Melioracje, elektryfikacja, ogrodzenia, odnowa alejek, odnowa budynków administracyjnych i wiele innych prac trwa właśnie w Tarnobrzegu, Stalowej Woli i pozostałych Ogrodach w obrębie Delegatury Rejonowej, Dzięki zaradności Prezesów ROD te prace są możliwe.

Wiele prac zostało wykonanych dzięki pomocy otrzymanej z środków Okręgowego Zarządu Podkarpackiego. Komisja Inwestycyjna w ubiegłym sezonie skrupulatnie analizowała złożone plan i wnioski. Wiele działań dzięki pozytywnie opiniowanym wnioskom przez Komisję Inwestycyjną zostało już zrealizowanych przez Prezydium OZ Podkarpackiego.

Wsparciem dla naszych ROD są również dotacje celowe z Urzędu Miasta i wsparcie lokalnych Władz. Corocznie Prezydent i Rada Miasta Tarnobrzega oraz Stalowej Woli przyznaje dotacje celową dla naszych ogrodów.

Wyposażenie ogrodów w odpowiednią infrastrukturę to proces ciągły i wymagający odpowiednich nakładów finansowych. Działania Zarządów ROD i OZ Podkarpackiego wraz z Kierownikami Delegatur muszą opierać się na podejmowani działań na rzecz modernizacji ogrodów. 

Dobra współpraca z Samorządami w celu uzyskania dotacji celowych na ogrody, aby stawały się wizytówkami miast i gmin może być w dużej części pomocna w systematycznej modernizacji ogrodów.

Dlatego usilne działania OZ Podkrapackiego w Rzeszowie nad poprawą stosunków z Samorządami, podejmowanie działań na rzecz modernizacji ogrodów aby stawały się wizytówkami miast i gmin nie ustają.

Prowadzone są dyskusje i podejmowane działania o pozyskiwanie środków w ramach Funduszy Unijnych min. z programu Infrastruktura i Środowisko.

Jesteśmy pełni optymizmu gdyż działania Krajowej Rady i Okręgowego Zarządu Podkarpackiego pokazują determinację, siłę i jedność w działaniach a potencjał jakim są Działkowcy pozwala pozytywnie patrzeć w przyszłość.

Aneta Komada

Kierownik Delegatury Rejonowej OZP PZD w Tarnobrzegu

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio