Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Już wkrótce nowy ogród działkowy w Gdańsku - 20.07.2015

Ogród przy ul. Źródlanej w Gdańsku powstaje jako odtworzeniowy ogród działkowy w zamian za ogrody zlikwidowane przez Miasto Gdańsk w latach 2010 – 2012 w związku z budową dróg: obwodnicy południowej, trasy Sucharskiego oraz drogi przy dawnej Uczniowskiej, prowadzącej w stronę stadionu i wykonywanego tunelu pod Wisłą.

Planowany termin zakończenia prac to wrzesień 2015 r., zaś otwarcie ogrodu dla działkowców planowane jest na przełomie września i października 2015 r. – przy czym właściwy termin uzależniony będzie od zaakceptowania wszystkich prac technicznych.

O postępach prac nad ogrodem działkowym na bieżąco informuje Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska na swojej stronie: Informacja o ogrodzie przy ul. Źródlanej na stronie DRMG

Pierwszeństwo przydziału działek w tym ogrodzie, zgodnie z przepisami ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz statutu i regulaminu ROD, będą mieli działkowcy, których działki zostały zlikwidowane podczas prowadzenia powyżej określonych inwestycji.

Artrur Lemański, OZ w Gdańsku

Powrót

Copyright © 2019 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio