Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Pierwsze posiedzenie nowo wybranego Prezydium KR PZD - 17.07.2015

W dniu 15 lipca br. w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranego Prezydium Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki.

Prezydium pozytywnie oceniło przebieg i organizację XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD, który odbył się na początku lipca. Jeszcze nigdy dotąd w historii PZD kampania wyborcza trwająca we wszystkich strukturach organizacji zrzeszającej działkowców nie skończyła się tak szybko. To świadectwo wyjątkowo sprawnego działania i mobilizacji, która zaowocowała dobrym poziomem przygotowanego Zjazdu.

Członkowie Prezydium przekazali odczucia uczestników Zjazdu, akcentując, że w opinii delegatów z całej Polski był on znakomicie przygotowany zarówno pod względem organizacyjnym, jak i merytorycznym. Podkreślano, że przyjęty na kolejną kadencję program działania Związku jest ambitny i bogaty oraz, że bardzo dobrze wpisuje się on w najistotniejsze potrzeby całego środowiska działkowego. Uczestnicy odnieśli się też do referatu wygłoszonego przez Prezesa PZD Eugeniusz Kondrackiego, który kompleksowo przedstawił obecną sytuację, w jakiej znajduje się Związek, ogrody i działkowcy, a także przedstawił plany na przyszłość i wyzwania, z jakimi muszą zmierzyć się w kolejnych latach działkowcy i ich organizacja. Podkreślono, że wypowiedzi delegatów w czasie trwania dyskusji i prezentowane plany działania okręgów stały się motorem napędowym dla kolejnych pomysłów i do działania na rzecz nowoczesnego i prospołecznego ogrodnictwa działkowego.

Niewątpliwie dużym wydarzeniem i jednym z celów Zjazdu było uchwalenie statutu PZD. Było to konieczne, gdyż 19 lipca upływa ustawowy obowiązek narzucony na Związek w tym zakresie. Wszyscy delegaci zaaprobowali przedstawiony im projekt i 2 lipca jednomyślnie uchwalili statut PZD. Niezwłocznie w drugim dniu Zjazdu statut został złożony do Krajowego Rejestru Sądowego.

Ponadto delegaci z zadowoleniem przyjęli fakt, iż Zjazd wypowiedział się we wszystkich ważnych tematach przyjmując stanowiska i apele dotyczące istotnych spraw zarówno tych, które działy się w ubiegłej kadencji, jak i obecnych, takich jak m.in. zabezpieczenie praw do gruntu, problemy roszczeń i ustawy reprywatyzacyjnej czy prac nad ustawą o stowarzyszeniach.

Dużym wydarzeniem była też szeroka reprezentacja polityków, a także obecność pani premier Ewy Kopacz, która w ten sposób wyraziła swoją sympatię i poparcie dla ogrodów działkowych, działkowców i Związku.

Prezydium KR PZ zajmowało się też przygotowaniami do Krajowych Dni Działkowca, rozstrzygnięciem konkursów krajowych, a także podjęto decyzję o zwołaniu drugiego posiedzenia Krajowej Rady PZD.

(AH)

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio