Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Realizacja postanowień XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD - 17.07.2015

XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD przyjął program, który określa zadania na kolejną kadencję władz PZD. Zjazd uchwalił także 8 stanowisk i 2 apele, które określają politykę Związku na najbliższą przyszłość. Odnoszą się one do najważniejszych problemów, z którymi zmaga się dzisiaj PZD, jak również do tych, które mogą wystąpić w przyszłości. Stanowiska te i apele adresowane są przede wszystkim do struktur PZD i działkowców, aby mieli oni świadomość jaką należy prezentować postawę w sprawach, które poruszają owe stanowiska.

Należy jednak znaczyć, że nie można realizować działań wynikających ze stanowisk bez współpracy z sejmem, rządem, partiami politycznymi, klubami parlamentarnymi, a przede wszystkim z samorządami. Dlatego stanowiska te kierowane są także do tych instytucji.

Krajowa Rada PZD, realizując postanowienia XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD, oficjalnie przekazała poszczególne stanowiska i apele do poniższych adresatów:

1. Prezydent RP

2. Premier RP

3. Minister Infrastruktury i Rozwoju

4. Marszałkowie Województw

5. Prezydenci i burmistrzowie miast

6. Kluby poselskie i parlamentarne

7. Partie Polityczne – SLD, PSL, PO, PiS

8. Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw

9. Związek Miast Polskich

10. Unia Metropolii Polskich

11. Unia Miasteczek Polskich

 

 

(AD)

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio