Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Plan inwestycji i remontów w ROD na 2015 rok przyjęty przez Prezydium OZ PZD w Zielonej Górze - 16.07.2015

W dniu 14 lipca br. Prezydium OZ w Zielonej Górze przyjęło plan inwestycji i remontów w ROD na 2015 rok. Ujęto w planie 31 zadań z 31 ROD na ogólną wartość 744 565 zł. Opierając się głównie na opinii komisji inwestycyjnej, która rozpatrzyła w dniu 8 lipca br. wszystkie wnioski, Prezydium OZ w Zielonej Górze przyznało dla ogrodów na zadania ujęte w planie dotację w wysokości 106.000 zł.

Największą pozycję w planie stanowią zadania inwestycyjno - remontowe związane z budową i modernizacją wodociągów w ROD – 3 ROD na wartość 54 500 zł , budowę i remont ogrodzenia zewnętrznego - 9 ROD na wartość 210 611 zł, budowa bądź remont istniejącej sieci energetycznej - 5 ROD na wartość 253 600 zł.

Skromne środki finansowe na Funduszu Rozwoju ROD nie pozwoliły w pełni usatysfakcjonować potrzeb ogrodów, z których wpłynęły wnioski o dotację na kwotę 224800 zł.

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio