Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie OZ Mazowieckiego z Prezydentem Radomia - 13.07.2015

W dniu 9 lipca br. w Radomiu odbyło się spotkanie przedstawicieli Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD z Prezydentem Radomia. Na czele delegacji OZM PZD stał Prezes OZM PZD Zygmunt Kacprzak, zaś władze Radomia reprezentował m.in. Prezydent Radomia Radosław Witkowski i Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Małgorzata Pracka.

Przedstawiciele OZM PZD ponownie zapoznali Prezydenta i Dyrektora z problemami działkowców radomskich, a szczególny nacisk położono na sprawę roszczeń do gruntów zajmowanych przez ROD oraz na realizację inwestycji na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Strony wspólnie ustaliły, że należy podjąć działania, aby rozwiązać problemy związane z sytuacją prawną w jakiej znajdują się ogrody radomskie. Przedstawiciele Urzędu Miasta podkreślili, że Prezydent Radomia nie uchyla się od wypłaty odszkodowań działkowcom w razie likwidacji ROD w przypadku realizacji inwestycji drogowych, jak i przy roszczeniach osób, które odzyskały nieruchomość wchodzącą w skład ROD. Jednakże, aktualnie największym problemem dla władz Radomia jest brak środków na wypłatę tych odszkodowań. W związku z zaistniałą sytuacją, Prezydent Radomia uznał, że dobrym rozwiązaniem, jest zwrócenie się do Skarbu Państwa o pozyskanie środków na wypłatę odszkodowań, tak aby zapewnić działkowcom jak najlepsze warunki likwidacji ROD objętych roszczeniami. Powyższe działanie Prezydenta należy uznać, za pozytywne w stosunku do działkowców.

Na zakończenie podkreślono, że zespół roboczy składający się z przedstawicieli OZM PZD oraz Prezydenta Radomia będzie się spotykał regularnie i wszystkie problemy będą rozwiązywane w miarę możliwości na bieżąco.

(ŻU)

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio