Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie władz Dzielnicy Praga Południe z działkowcami w sprawie planowanej trasy tramwaju na Gocławiu - 30.06.2015

26 czerwca 2015 r. w Sali konferencyjnej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy odbyło się spotkanie przedstawicieli m.st. Warszawy, Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. , OZM PZD oraz działkowców z kompleksu ROD przy al. Waszyngtona i al. Stanów Zjednoczonych w Warszawie w sprawie wybudowania trasy tramwajowej na Gocław.

Jak usłyszeli działkowcy możliwe realizacyjnie są dwa warianty trasy – pierwszy wzdłuż ul. Międzynarodowej i Afrykańskiej, a drugi wzdłuż Kanału Wystawowego. Jednak z uwagi na protesty mieszkańców i zdecydowanie większe trudności architektoniczne praktycznie odpada pierwsza z tych opcji, gdyż ul. Międzynarodowa i Afrykańska są zbyt wąskie. Dlatego też – jak powiedział Burmistrz Dzielnicy Praga Południe Pan Tomasz Kucharski – jedyną racjonalnym rozwiązaniem jest poprowadzenie torów przez teren ogrodów działkowych, co oznaczałoby likwidację pasa ROD o szerokości około 20-30 metrów.

Strony podczas spotkania zgodziły się, ze wybudowanie linii tramwajowej jest konieczne. Jednak przedstawiciele PZD podnieśli, że dla działkowców priorytetem jest, aby związana z tą inwestycją częściowa likwidacja ogrodów była jak najmniejsza, a interes działkowców co do odszkodowań i otrzymania terenu zamiennego został zapewniony. Jednocześnie podniesiono fakt, iż sytuacja prawna kompleksu ROD przy al. Waszyngtona jest nieuregulowana, w tym toczą się postępowania roszczeniowe z tytułu dekretu Bieruta. Jest to istotne co do zasadności prowadzenia samej inwestycji, jak i oceny czy nie jest zagrożona kwestia wypłaty odszkodowań dla działkowców. Naczelnik Wydziału Nabywania Nieruchomości Pani Maria Zawisza odpowiedziała, że nie widzi zagrożenia dla działkowców w związku z toczącym się postępowaniem dekretowym, a wypłatą odszkodowań. Ponadto podkreśliła, że Pan Dyrektor Bajko na sesji Rady Dzielnicy Praga Południe zapowiedział, że kompleks ROD przy al. Waszyngtona jako pierwszy ze wszystkich warszawskich ROD otrzyma decyzję nadającą tytuł użytkowania na podstawie art. 76 ustawy o ROD tak, aby PZD mógł być pełnoprawną stroną postępowania dekretowego. Trzymamy za słowo, mimo, że oczywiście pojawia się jakieś „ale” w postaci wytycznych otrzymanych przez OZM PZD od Biura Gospodarki Nieruchomościami m.st. Warszawy odnośnie składania wniosków w wyżej wymienionym trybie. Przypominamy, iż wytyczne te są niemożliwe do spełnienia, bo jak już pisaliśmy w tekście „Parki czy Ogrody oto jest pytanie” są one sprzeczne z prawem i znacząco przybliżają widmo likwidacji ogrodów.

Warto odnotować, iż zgodnie z przedstawionym, bardzo ogólnym harmonogramem działań, budowa trasy mogłaby się rozpocząć około 2019/2020 roku.

Ważnym wydźwiękiem spotkania jest fakt ustalenia, że najpóźniej po wakacjach – po uaktualnieniu studium przedprojektowego budowy trasy – zostanie zorganizowane przy udziale OZM PZD i m.st. Warszawy spotkanie z działkowcami z tego kompleksu odnośnie przeprowadzenia linii tramwajowej. Spotkanie jest potrzebne i niezwykle ważne, żebyś mogli poznać więcej szczegółów związanych z planowaną inwestycją, a tym samym skuteczniej bronić interesu działkowców, a przede wszystkim aby mogli oni wyrazić swoje zdanie w tej sprawie.

(AK/EŚ)

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio