Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Prokurator zgłasza swój udział w postępowaniu w sprawie kompleksu ROD Waszyngtona - 29.06.2015

Bardzo dobra informacja dla działkowców! Pismem z dnia 23 czerwca 2015r. Prokurator Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie poinformował Okręgowy Zarząd Mazowiecki, że zgłosił swój udział w postępowaniu administracyjnym znak: GK – DW – I – MDE – 72240 – 29 – 07 prowadzonym przez Wydział Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie użytkowania wieczystego gruntu dotyczącego nieruchomości w Warszawie przy ul. Kinowej, al. Waszyngtona i al. Stanów Zjednoczonych i aktywnie w nim uczestniczy. Ponadto poinformował, że w dniu 2 czerwca 2015r. skierował wniosek o zawieszenie wyżej wymienionego postępowania administracyjnego do czasu zakończenia postępowania sądowego z powództwa Prokuratora przeciwko sp. Nowe Dzielnice S.A oraz  Projekt Saska sp. z o.o. (dawniej Projekt S sp. zo.o.) o ustalenie nieważności umowy sprzedaży praw i roszczeń do nieruchomości wchodzących w skład kompleksu ROD przy al. Waszyngtona w Warszawie.

Co to oznacza dla działkowców? Oznacza to, że do czasu zbadania przez Sąd Cywilny ważności umowy przenoszącej roszczenia dekretowe, żadna decyzja w przedmiocie ewentualnego zwrotu tego terenu nie zostanie wydana. Ponadto nadzór prokuratora nad postępowaniem administracyjnym daje pewność, że wszelkie czynności podejmowane w tej sprawie będą opierać się na przepisach prawa oraz każda wątpliwa i nierozstrzygnięta kwestia zostanie dogłębnie wyjaśniona. Warto również wspomnieć, że zgodnie z ostatnimi zapowiedziami władz miasta, po wakacjach należy się spodziewać wydania przez Prezydenta m.st. Warszawy decyzji o  stwierdzeniu nabycia prawa użytkowania przez Polski Związek Działkowców powyższego terenu, na którym funkcjonuje aż pięć rodzinnych ogrodów działkowych. Jeżeli ta obietnica zostanie spełniona to PZD stanie się stroną postępowania administracyjnego, a tym samym będzie mógł brać udział w postępowaniu na każdym jego etapie.

MG

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio