Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

VIII Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Zielonej Górze - 22.06.2015

6 czerwca br. odbył się w Zielonej Górze VIII okręgowy Zjazd Delegatów PZD z okręgu zielonogórskiego. Uczestniczyli w nim delegaci wybrani na walnych zebraniach sprawozdawczo- wyborczych, członkowie ustępujących władz: okręgowego zarządu i komisji statutowych oraz zaproszeni goście:
• Józef Zych, poseł na Sejm
• Jerzy Materna, poseł na Sejm
• Bogusław Wontor, poseł na Sejm
• Wadim Tyszkiewicz, prezydent Nowej Soli
• Dariusz Lesicki, wiceprezydent Zielonej Góry
• Edwin Łazicki- przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego
• Wojciech Kozieja- Dyrektor departamentu rolnictwa, środowiska i rozwoju wsi Urzędu Marszałkowskiego
• Piotr Wilms, prezes OZ PZD w Gorzowie Wlkp.
Krajową Radę PZD reprezentowała pani Maria Fojt – przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej.
Zjazd otworzył prezes ustępującego OZ, Marian Pasiński. Witając zebranych podkreślił szczególne warunki, w jakich w mijającej kadencji funkcjonowały ogrody działkowe. Podkreślił, że mimo tych trudności, okręg zielonogórski może się wykazać znacznym dorobkiem i z takim przychodzi na Zjazd.
P.Pasiński poinformował też zebranych o poprzedzających Zjazd spotkaniach z delegatami, które odbyły się w czterech rejonach z udziałem członków ustępujących władz okręgowych. Na spotkaniach tych delegaci zostali zapoznani ze sprawozdaniem OZ za kadencję oraz ze sprawozdaniami z pracy OKRewizyjnej i OKRozjemczej, a także brali udział w dyskusji. Uroczystym momentem na rozpoczęcie Zjazdu było wręczenie odznaczeń. Otrzymali je:

Za Zasługi dla PZD:
• Wadim Tyszkiewicz – prezydent Nowej Soli
• Dariusz Lesicki – wiceprezydent Zielonej Góry
• Maria Mielcarek – prezes ROD „Zastal II” w Zielonej Gorze
• Kazimierz Turonek – wiceprezes RODB „Grono” w Zielonej Gorze
• Genowefa Szczepańska – prezes ROD „ Przyszłość” w Lubsku
• Małgorzata Boryna – prezes ROD „Kraszewskiego” w Szprotawie
• Bogdan Szczepański – prezes ROD „Marzenie” w Zielonej Górze

„Złotą Odznakę Zasłużonego Działkowca”
• Karol Wojtysiak – prezes ROD „Zacisze” w Żaganiu
• Jadwiga Litwicka – prezes ROD „Wzgórza lginskie” Lgiń
• Anna Osipiak – prezes ROD „ Relaks” w Lubsku
• Bogumiła Czerkawska – prezes ROD „Kolejarz” w Zielonej Gorze
• Jan Pillach – wiceprezes ROD „Kolejarz” w Zielonej Gorze
• Stefania Biazik – wiceprezes ROD „Metalowiec” w Jasieniu
Dekoracji dokonali: maria Fojt, Marian Pasiński

 Honorową odznakę „Zasłużony dla rolnictwa”

• Stanisław Wilczak – prezes ROD ”Kolejarz” Zbąszynek

• Alina Nocuń – ROD „35 licea” Zielona Góra
• Czesław Reguła – prezes ROD „Lumel” Zielona Góra
• Zdzisława Kasprolewicz – prezes ROD „Flora” Żary
• Wojciech Białek – prezes ROD „Kresowiak” Gubin
• Jerzy Komarnicki – ROD „22 lipca” Zielona Góra
• Zbigniew Majdański – prezes ROD „Budowlani” Nowogród Bobrz
• Ryszard Lipiński – prezes ROD „Odra” Nowa Sól
• Jerzy Teluk – ROD „Zastal I” Zielona Góra
• Elżbieta Gomuła –ROD „100 licea…” Krosno Odrz.
Dekorowali Prezes OZ PZD Marian Pasiński oraz Wojciech Kozieja – dyrektor departamentu rolnictwa, środowiska i rozwoju wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Po wręczeniu odznaczeń prowadzenie zjazdu objęli wybrani przewodniczący: Jan Gwoźdź i Jerzy Komarnicki. Zjazd powołał 10 osobowe Prezydium z sekretarzem – Edwardem Mańkowskim. Powołano też Komisje: mandatową, wyborczą oraz uchwał i wniosków.
Referat sprawozdawczo – programowy wygłosił Marian Pasiński. W referacie omówione zostały sprawy podejmowane w mijającej kadencji, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:
• Przeciwdziałanie zagrożeniom wywołanym orzeczeniem TK,
• Zadania wynikające z obowiązku wdrażania nowej ustawy
• Wykonanie 152 zadań inwestycyjno - remontowych, rezultatem których był wzrost majątku o prawie 15%,
• Zagospodarowanie działek i terenów wolnych oraz dbałość o środowisko naturalne
• Oświata ogrodnicza i działalność medialna,
• Doskonalenie pracy samorządów ogrodowych.
Informacja o rezultatach pracy w kończącej się kadencji w referacie posłużyła do zarysowania kierunków pracy na kolejne lata. W swoim wystąpieniu prezes zwrócił też uwagę na istniejące kolejne zagrożenia wynikające z działalności organu nadzorczego, podkreślił w tym kontekście konieczność konsolidowania się działkowców wokół spraw ogrodnictwa działkowego oraz znaczenie umacniania jedności dla przyszłości ogrodów. W referacie znalazły też miejsce słowa uznania pod adresem Krajowej Rady PZD i jej Prezydium oraz podziękowania osobiście dla prezesa Eugeniusza Kondrackiego, za skuteczne i rozważne kierowanie PZD oraz mobilizujące inicjatywy służące obronie praw działkowców. Doceniono także działalność komitetu inicjatywy ustawodawczej „ Ocalmy ogrody” i „STOP rozbiórkom altan” i pracowników biura KR PZD. Prezes Pasiński podziękował też wszystkim działkowcom oraz prezesom i całym samorządom ogrodowym oraz pracownikom biura OZ i za aktywną pracę na rzecz ogrodnictwa działkowego.

Dyskusję rozpoczęto wystąpieniami delegatów – sprawozdawców, którzy poinformowali o przebiegu czterech spotkań przedzjazdowych i problemach poruszanych w dyskusji przez delegatów w trakcie spotkań przedzjazdowych w Nowej Soli, Żarach i Zielonej Górze. Po nich głos zabrało 11 delegatów. Dyskutanci poruszyli następujące sprawy:
• Stan prawny gruntów, regulacja stanu gruntów
• Praca samorządów ogrodowych
• Gospodarka finansowa w ROD (ośrodki finansowo księgowe, informatyzacja)
• Walka o prawa działkowców, istnienie ROD i Związku
• Inwestycje i Remonty w ROD
• Współpraca z samorządami lokalnymi miast i gmin
• Obrona Związku, walka o statut stanowisko organu nadzorczego
• Oświata ogrodnicza w ROD- (wdrażanie, przeglądy, konkursy, czasopismo „działkowiec”, „Mój Ogródek, broszury, plakaty)
• Zagospodarowanie ogrodów i działek (rodzinne ogrody działkowe wizytówką miast
• Integracja środowiska Działkowców (dni działkowca, dzień dziecka, inne imprezy i spotkania)
• Dyscyplinowanie działkowców w przestrzeganiu przepisów związkowych (zamieszkiwanie, spalanie, wycinanie drzew)

Głos zabrali goście

Maria Fojt w swoim wystąpieniu podziękowała w imieniu Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego działkowcom i działaczom okręgu zielonogórskiego za ich pracę w ogrodach działkowych oraz za bardzo wysoką aktywność w obronie ustawy , ogrodów i Związku. Zaznaczyła, że była to najtrudniejsza i najbardziej pracowita kadencja w której przez wszystkie lata trzeba było walczyć o ustawę i Związek . Jednak dzięki jedności i ogromnemu zaangażowaniu większości działkowców, działaczy ogrodów, okręgowych zarządów, komisji statutowych i Krajowej Rady PZD odnieśliśmy sukces. Pani Maria Fojt wysoko oceniła współpracę okręgowego zarządu i zarządów ogrodów z władzami samorządowymi i parlamentarzystami oraz realizację inwestycji i remontów w ogrodach. Odniosła się również do problemów roszczeń do gruntów, zebrań ustawowych, działań organu nadzoru Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie rejestracji statutu oraz ogrodów warszawskich powstałych na gruntach z dekretu Bieruta. Życzyła wszystkim działaczom okręgu zielonogórskiego ambitnego programu działania na następną kadencję oraz dalszej jedności w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Jej wystąpienie przyjęto dużym aplauzem!

Józef Zych (poseł na Sejm PSL)-Pan Marszałek złożył gratulacje Okręgowemu Zarządowi za prace i osiągnięcia w mienionej kadencji. Zauważył, że organizacja jaką jest Polski Związek Działkowców powinna być doceniana przez organy Państwa Polskiego. Tymczasem jest zupełnie odwrotnie- organy Państwa od lat utrudniają funkcjonowanie PZD i rozwój ogrodnictwa działkowego. Przypomniał, iż PSL od zawsze wspierał starania Związku o zachowanie praw działkowców , zarówno w trakcie obrony poprzedniej ustawy jak i w procesie tworzenia nowej. Zaznaczył, że sytuacja, w której obywatele za pomocą protestów i manifestacji muszą walczyć o swoje słuszne prawa jest nienormalna, bo to nie protest w naszym kraju powinien decydować o normowaniu spraw lecz dialog na podstawie dobrych przepisów prawa i zapotrzebowanie społeczne.

Dariusz Lesicki (wiceprezydent Zielonej Góry) wyraził wdzięczność za otrzymane odznaczenie oraz zadeklarował w imieniu władz Miasta, że dotychczasowa bardzo dobra współpraca będzie kontynuowana z pożytkiem dla wszystkich mieszkańców Zielonej Góry. Pan Dariusz Lesicki przekazał na ręce prezesa OZ, Pana Mariana Pasińskiego list do Zjazdu od Prezydenta Zielonej Góry (list w załączniku plikowym)

Wojciech Kozieja Dyrektor departamentu rolnictwa, środowiska i rozwoju wsi Urzędu Marszałkowskiego- odczytał list od wicemarszałka województwa Lubuskiego Stanisława Tomczyszyna oraz przekazał pozdrowienia i gotowość do dalszej współpracy z PZD.

Wadim Tyszkiewicz (Prezydent Nowej Soli)- Pan Prezydent zapewnił, iż współpraca z Polskim Związkiem Działkowców układa się w Nowej Soli w sposób wzorowy. Zapewnił, że ogrody działkowe są swego rodzaju świętością. Głównym zadaniem samorządów jest nie ingerowanie w decyzje działkowców i nie przeszkadzanie ogrodom. Jeżeli samorządowcy będą się tej zasady trzymali wystarczy, to by ogrody trwały i mogły się rozwijać.

Piotr Wilms (prezes OZ PZD w Gorzowie Wlkp.) przekazał pozdrowienia od działkowców Gorzowskich. Wyraził przekonanie, iż działkowcy okręgu zielonogórskiego jak i gorzowskiego poza determinacja w walce o swoje prawa wykazali się również dojrzałością i odpowiedzialnością za wielkość i siłę Polskiego Związku Dziłkowców, czego wyrazem są wyniki zebrań dotyczących wyboru stowarzyszenia prowadzącego ogrody.

Jerzy Materna (Poseł na Sejm PiS) Przypomniał, że to Prawo i Sprawiedliwość dotrzymało słowa i wspólnie z PZD w ciągu ostatnich lat walczyło o prawa działkowców. Zaapelował o mobilizację działkowców w jesiennych wyborach do Parlamentu i pokazanie obecnej władzy, która jest nieprzychylna działkowcom, czerwonej kartki

Bogusław Wontor (poseł na Sejm SLD) Podziękował za zaproszenie i wyraził podziw dla delegatów, przedstawicieli organów samorządowych PZD za to, iż mimo wszystkich przeciwności i problemów chce im się nadal pracować dla dobra działkowców. Zaznaczył, że zawsze osobiście wspierał dążenia zarządu okręgowego i krajowego do unormowania bytu prawnego PZD i zabezpieczenia ogrodów działkowych przed różnymi zakusami. Zadeklarował chęć dalszej współpracy i wyraził nadzieję, że będzie mu dane doczekać kadencji w Polskim Związku Działkowców gdzie będzie się On zajmował jedynie zwykłą działalnością statutową, a nie walką o przetrwanie.

Okręgowy Zjazd wybrał nowe władze, tj. 30 osobowy Okręgowy Zarząd, ukonstytuowało się 9 osobowe prezydium. Wybrano 9 osobową Okręgową Komisję Rewizyjną. Prezesem OZ PZD został Marian Pasiński, przewodnictwo OK Rewizyjnej powierzono pani Alinie Nocuń. Wybrano również 8 delegatów na Krajowy Zjazd PZD.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.