Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Informacja ze Zjazdu Delegatów PZD w Gorzowie Wielkopolskim - 22.06.2015

W dniu 13 czerwca 2015 roku w hotelu „Fado" w Gorzowie Wlkp., odbył się X Okręgowy Zjazd Delegatów PZD okręgu gorzowskiego. W Zjeździe udział wzięło 78 delegatów, spośród 89 wybranych oraz członkowie ustępujących organów statutowych okręgu. Frekwencja wyniosła 88 proc.

Przybyli również zaproszeni goście: Marian Pasiński - skarbnik KR PZD, prof. Bogusław Liberadzki - poseł do Parlamentu Europejskiego, Józef Zych - Marszałek Sejmu RP, Krystyna Sibińska - Poseł RP, Jacek Wójcicki - Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., Jan Kaczanowski - wiceprzewodniczący Rady Miasta, Paweł Ledniewski - dyrektor biura Pani Poseł Elżbiety Rafalskiej. Pani Katarzyna Osos - Wojewoda Lubuski przysłała list do delegatów.

Zjazd otworzył Prezes Okręgowego Zarządu - Piotr Wilms przy uroczystym wprowadzeniu Sztandaru OZ oraz dźwiękach hymnu RP i PZD. Minutą ciszy uczczono wszystkich, którzy odeszli w kadencji 2011/2015.

Prezes OZ zaproponował na Przewodniczącego Zjazdu, delegata ROD „Roszarnik" - Zbigniewa Krzywaka, następnie wybrano Sekretarza Zjazdu Bożenę Zygmuntowicz oraz Prezydium Zjazdu w składzie Marian Pasiński, Zbigniew Krzywak, Piotr Wilms, Bożena Zygmuntowicz, Ewa Wyduba.

Pan Marian Pasiński wręczył Złotą Odznaką Pani Teresie Romańskiej - prezes ROD „Kolejarz" w Kostrzynie nad Odrą. Prezes OZ PZD Piotr Wilms wręczył wszystkim członkom władz statutowych oraz prezesom ROD dyplomy uznania za ciężką pracę i obronę Związku w mijającej kadencji. Dodatkowo prezesi, którzy przestali pełnić swoje obowiązki, otrzymali puchary wraz z podziękowaniami.

Prezes OZ wygłosił referat którego motywem przewodnim były słowa J.K. Rowling „Będziemy na tyle silni, na ile będziemy zjednoczeni i na tyle słabi, na ile podzieleni."

Następnie głos zabrali zaproszeni goście:

Pani Krystyna Sibińska Poseł RP mówiła, jak pracowała nad uchwałą o rod i altanach, podkreśliła wkład Pani Premier Ewy Kopacz w działania na rzecz PZD. Dziękując za dotychczasową współpracę życzyła owocnych obrad,

Pan Józef Zych Marszałek Sejmu RP, dziękując za zaproszenie powiedział, że jest wśród „swoich". Podkreślił, że PSL zawsze było za działkowcami i obiecał, że w obecnej kampanii będzie starał się pilnować spraw ogrodowych, życzył aby działkowcy patrzyli w przyszłość optymistycznie,

Profesor Bogusław Liberadzki w swoim wystąpieniu podziękował za współpracę z Okręgowym PZD w Gorzowie Wlkp. Wyraził swoje ubolewanie, nad kłopotami z jakimi musi się zmierzać PZD. Chwaląc naszą determinację, życzył nam abyśmy dalej trwali w walce o nasze idee,

Prezydent Gorzowa Wlkp., Jacek Wójcicki w swoim wystąpieniu zapewniał, że magistrat będzie dbał o ogrody na terenie miasta, a jego zastępca - Jacek Szymankiewicz, będzie w stałym kontakcie z OZ PZD. Deklarował, że zrobi wszystko, aby ogrody znalazły się miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

W dyskusji wzięło udział 9 dyskutantów poruszając ważne tematy: ważność i potrzebę istnienia KR PZD, współpracę z samorządem lokalnym, inwestycje i remonty w ROD, działalność medialną - strony internetowe OZ i ROD, współpracę OZ z ROD, walne zebrania, integrację działkowców ze społecznością lokalną, stworzenie programu księgowego na potrzeby ogrodów, akceptację wprowadzonych zmian w organizacji pracy biura OZ.

Wybrano nowy 30 osobowy Okręgowy Zarząd PZD (prezes Piotr Wilms) oraz 9 osobową Okręgową Komisję Rewizyjną (przewodnicząca Ewa Wyduba).

 

Sekretarz Bożena Zygmuntowicz

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.