Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Relacja z XVII Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Bydgoszczy - 22.06.2015

12 czerwca 2015 roku w Bydgoszczy odbył się XVII Okręgowy Zjazd Delegatów PZD. Uczestniczyło w nim 146 delegatów okręgu bydgoskiego. Celem Zjazdu było podsumowanie pracy okręgowych organów Związku w kończącej się kadencji 2011 – 2015 oraz wyłonienie nowych władz i określenie najistotniejszych kierunków działania na następne cztery lata.

Gośćmi zjazdu byli m.in. zastępca prezydenta miasta Bydgoszczy Anna Mackiewicz, radny Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego Roman Jasiakiewicz, wiceprzewodniczący Rady Miasta Jan Szopiński, wiceprzewodniczący Rady Miasta Kazimierz Drozd, przewodniczący OPZZ Województwa Kujawsko – Pomorskiego Harald Matuszewski, prezes Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zdzisław Tylicki. Krajową Radę PZD na Zjeździe reprezentowała kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami PZD  Mariola Kobylińska.

Po otwarciu zjazdu Prezes OZ w Bydgoszczy Barbara Kokot wygłosiła referat programowy odnoszący się do najważniejszych zadań, które powinny być realizowane przez nowe władze okręgowe. Ocenę działalności Okręgowego Zarządu PZD przedstawił natomiast przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD Alojzy Kluczykowski, który postawił wniosek o udzielenie absolutorium dla ustępującego Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy. O problemach z rejestracją statutu PZD poinformowały zaś delegatów Prezes Barbara Kokot oraz radca prawny Anita Mielcarek.

Podczas Zjazdu wyróżniono złotą odznaką „Zasłużony Działkowiec” prezesa ROD „ Nad Wdą” w Świeciu Mariana Lewandowskiego. Za zasługi dla PZD odznaczenie odebrał były prezes ROD „ Camping” w Janowie Wacław Benecki.

Zjazdową dyskusję rozpoczęły wystąpienia gości, którzy zapewnili o swoim poparciu dla ruchu ogrodnictwa działkowego i walki, jaką członkowie Związku toczą w obronie ustawy o, statutu i ogrodów. Zadeklarowano współpracę samorządów na szczeblu podstawowym, przekazano życzenia i podziękowania dla Prezesa Krajowej Rady PZD Eugeniusza Kondrackiego. Podziękowano też Prezesowi OZ Barbarze Kokot za zaangażowanie w obronę ogrodów.

Następnie głos zabrało 16 delegatów, którzy mówili o kwestii całorocznego zamieszkiwania w ogrodach, bardzo dobrej współpracy urzędu miasta z ROD  m.in. w Inowrocławiu, Solcu Kujawskim, Barcinie i Świeciu. Ustępującym władzom Okręgu podziękowano za ogrom pracy dla dobra działkowców. Zgłoszono też postulaty do krajowych władz Związku w sprawie zmian niektórych zapisów wewnątrzzwiązkowych.

Na zakończenie dyskusji głos zabrała Mariola Kobylińska reprezentująca Krajową Radę PZD. Podkreśliła, że mijająca kadencja była trudnym czasem dla całego Związku, ale nie zabrakło i znaczących sukcesów. Sejm uchwalił dwie inicjatywy obywatelskie opracowane przez Związek: ustawę o ROD oraz ustawę „Stop rozbiórkom altan”. Ten sukces, którym nie może się poszczycić żadna inna organizacja w Polsce, był możliwy dzięki determinacji działkowców i poparciu obywateli, którzy złożyli swój podpis na listach popierających obywatelski projekt ustawy. Istotną rolę odegrało tysiące listów kierowanych do władz państwowych oraz parlamentarzystów. Prowadzona dziś wojna ze Związkiem dotycząca statutu PZD jest niepotrzebna i nikomu nie służy. Mimo iż środowisko działkowców jest ciągle atakowane, nie poddaje się, a siła tkwiąca w jego jedności i solidarności umożliwi kolejne zwycięstwo. Na początku lipca br. na Krajowym Zjeździe delegatów zostanie uchwalony nowy statut uwzględniający wniesione przez organ nadzorczy zastrzeżenia. Nawiązała  również do art. 76 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r. oraz ustawy reprywatyzacyjnej.

Zjazd podjął uchwałę w sprawie ustalenia liczby członków organów okręgowych w nowej kadencji, zgodnie z którą Okręgowy Zarząd będzie liczył 30 członków, a Okręgowa Komisja Rewizyjna 9 członków.

Zjazd przyjął stanowiska, list otwarty i apel :

- Stanowisko w sprawie: Statutu Stowarzyszenia Ogrodowego Polskiego Związku
   Działkowców
- Stanowiska w sprawie znaczenia współpracy organów statutowych PZD z samorządami
   lokalnymi,
- Stanowisko w sprawie zamieszkiwania na terenie rodzinnych ogrodów  działkowych skierowany do działkowców
   i zarządów ROD ,
- Stanowisko w sprawie integracji działkowców i jedności ruchu ogrodowego w obronie praw
   wynikających z postanowień ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych,
- Stanowisko w sprawie priorytetów rozwoju ogrodów działkowych,
- List otwarty w sprawie rejestracji statutu kierowany do Pani Prezydent m.st. Warszawy
- Apel w sprawie udziału w wyborach parlamentarnych.

Prezesem Okręgowego Zarządu PZD okręgu bydgoskiego  na kadencję 2015-2019 została ponownie Barbara Kokot. Przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD także kolejny raz został Alojzy Kluczykowski.

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio