Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Relacja z VIII Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD Okręgu Śląskiego - 18.06.2015

W Miejskim Domu Kultury „Batory” w Chorzowie, 11 czerwca 2015r. odbył się VIII Okręgowy Zjazd Delegatów PZD Okręgu Śląskiego w Katowicach. W Zjeździe uczestniczyło 205 delegatów, na 224 wybranych na Rejonowych Konferencjach Przedzjazdowych OZ Śląskiego, co dało frekwencję  91,51 %. Gościem specjalnym zjazdu był Prezes Polskiego Związku Działkowców Pan Eugeniusz Kondracki, którego zebrani powitali gromkimi brawami. Natomiast z lokalnego samorządu gościliśmy pana Jerzego Szafranowicza - zastępcę Prezydenta Miasta Chorzowa.

Obrady otworzył prezes Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD pan Józef Noski, oddając głos przewodniczącemu zjazdu, na którego wybrano pana Jana Radołę. Drugim przewodniczącym został pan Tomasz Bańbuła, a sekretarzem pan Piotr Mioduszewski.

Prezes OZ Śl. Józef Noski podziękował ustępującym członkom Okręgowego Zarządu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz zaproszonym gościom za zaangażowanie i wysiłek włożony w pracę na rzecz PZD w kadencji 2011-2015. Wyróżnione osoby otrzymały dyplomy, upominki i kwiaty. Podziękowania trafiły także do Prezesa PZD pana Eugeniusza Kondrackiego za troskę, wyrozumiałość i zaufanie do działkowców naszego okręgu.

Następnie wg. porządku obrad wybrano 5 osobową Komisje Mandatową, 11 osobową Komisję Wyborczą oraz 7 osobową Komisję Uchwał i Wniosków.

Referat programowy wygłosił prezes OZ Śl. Józef Noski.

Projekt Statutu PZD szczegółowo omówił dyrektor biura OZ Śl. PZD pan Krzysztof Tekla.

Pani Maria Sucharzewska – przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej, przedstawiła sprawozdanie za lata 2011-2015.

Pan Szymon Marczewski zapoznał zebranych jakimi sprawami zajmowała się w ubiegłej kadencji  Okręgowa Komisja Rozjemcza.

Po przedstawieniu przez kolejne Delegatury swoich kandydatów do Okręgowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i delegatów na Zjazd Krajowy PZD, wywiązała się dyskusja, w której padło wiele pytań i wniosków do władz Związkowych.

Następnie głos zabrał prezes PZD Eugeniusz Kondracki, który ustosunkował się do wcześniejszych wystąpień i rozwiał wiele wątpliwości nurtujących obecnych na sali przedstawicieli działkowców. W swoim wystąpieniu omówił wszystkie ważne kwestie dotyczące Związku w minionej kadencji, m.in. Ustawę o ROD, problem altan działkowych, prace nad statutem PZD. Omówił kwestie dotacji dla ogrodów i możliwości pozyskiwania środków z Unii Europejskiej. Podkreślił, że był to trudny czas dla działkowców, wymagający wiele pracy i wysiłku.

Następnie podjęto uchwałę o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz dokonano wyboru nowych władz OZ Śl. PZD.

Prezesem Okręgowego Zarządu PZD na następną kadencję został pan Józef Noski, I Wiceprezesem Jan Radoła, Wiceprezesem Tadeusz Kosowski, Sekretarzem Jan Jaworek, Skarbnikiem Kazimierz Chmiel. Ponadto do składu Prezydium OZ Śl. PZD zostali wybrani: Zygmunt Man, Józef Nawój, Jan Mathias, Józef Łęczycki, Piotr Mioduszewski i Alfred Sieradzki.  Wybrano również 39 osobowy Okręgowy Zarząd, 11 osobową Komisję Rewizyjną, której przewodniczącym został pan Adam Juźwiak oraz 33 delegatów na XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD.

Na zakończenie VIII Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD Okręgu Śląskiego Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła zgromadzonym szereg uchwał i stanowisk.

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio