Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Relacja z IX Zjazdu Delegatów ROD Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD - 17.06.2015

W dniu 13 czerwca 2015 roku, w hali sportowej SP nr 2 w Toruniu odbył się IX Zjazd Delegatów Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Toruńsko - Włocławskiego PZD. Odbywał się on pod hasłem: „Razem otworzyliśmy nowy rozdział w historii ROD – napiszmy go wspólnie!”, a uczestniczyło w nim 196 delegatów, co stanowiło 78,4 % wszystkich przedstawicieli ROD, wybranych podczas walnych zebrań sprawozdawczo - wyborczych w rodzinnych ogrodach działkowych Okręgu Toruńsko - Włocławskiego.

Zjazd rozpoczął się od uroczystego wprowadzenia sztandarów PZD oraz odtworzeniem hymnu działkowców pt.: „Zielona Rzeczpospolita”. Następnie Prezes OZ PZD – p. Piotr Gadzikowski powitał obecnych delegatów oraz gości. Na zaproszenia Prezesa OZ PZD do uczestnictwa w Zjeździe odpowiedzieli tylko niektórzy parlamentarzyści i przedstawiciele samorządów lokalnych. Tradycyjnie nie zawiódł i zaszczycił nas swoją obecnością Poseł na Sejm RP – p. Janusz Dzięcioł, natomiast z racji uczestnictwa w innych uroczystościach nie mógł być obecny Wicemarszałek Sejmu RP p. Jerzy Wenderlich, ale reprezentował go dyrektor biura - Pan Marek Jopp. Prezydenta Miasta Torunia p. Michała Zaleskiego reprezentował Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska – p. Szczepan Burak.Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Piotr Całbecki z uwagi na niemożność osobistego uczestnictwa, przysłał list gratulacyjny. Z ramienia Krajowej Rady PZD na Zjazd przybyła Pani Mariola Kobylińska.

Oficjalnego otwarcia IX Zjazdu Delegatów ROD dokonał ustępujący Prezes OZ PZD – p. Piotr Gadzikowski, witając wszystkich przybyłych gości, ustępujące władze oraz delegatów. W wygłoszonym referacie podkreślił, że celem Zjazdu jest podsumowanie kończącej się czteroletniej  kadencji organów statutowych okręgu oraz wypracowanie programu działania na następną kadencję i wybór nowych władz, w tym Okręgowego Zarządu oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej. W swoim wystąpieniu omówił także wszystkie trudności i problemy, z którymi przyszło zmierzyć się działkowcom w ostatnich latach, nie pomijając problemów samego okręgu. Szczególny nacisk położył na nieustanną walkę działkowców z całej Polski w obronie swoich praw, poprzez zabieganie o wypracowanie w Sejmie korzystnych zapisów prawnych oraz uchwalenie ustawy o rod z 13 grudnia 2013 roku. Kolejnym ważnym zadaniem w minionej kadencji były - zainicjowane przez Krajową Radę PZD - starania o zmianę ustawy prawo budowlane, aby ocalić przed rozbiórkami setki tysięcy altan w rod i wprowadzić ich jasną definicję ustawową. Zarówno działania związane z opracowaniem obywatelskiego projektu ustawy o rod, jaki i zamian w Prawie Budowlanym były zapoczątkowane prze Krajową Radę PZD, która w obu przypadkach powołała Obywatelskie Komitety Inicjatywy Ustawodawczej.

Za długoletnią działalność na rzecz rozwoju ogrodnictwa działkowego i działania w obronie ogrodów i Związku wyróżnieni zostali okolicznościowymi grawertonami:

  • Jan Trzaska z ROD „Flisak" w Toruniu
  • Zdzisław Lemparty z ROD „Sielanka” w Grudziądzu
  • Ryszard Dorau z ROD „T. Kościuszki” w Grudziądzu
Poseł Janusz Dzięcioł w swoim wystąpieniu zadeklarował dalszą współpracę z działkowcami na każdej niwie życia codziennego, życząc zarazem przyszłym członkom okręgowego zarządu jak również komisji rewizyjnej samych sukcesów i jak najmniej problemów. W bardzo podobnym tonie wyraził się Dyrektor Biura Wicemarszałka Sejmu Jerzego Wenderlicha – p. Marek Jopp, przekazując na ręce Pana Piotra Gadzikowskiego imienne listy kierowane z osobna do każdego z delegatów.

Zjazd przyjął poprzez głosowanie uchwałę o udzieleniu absolutorium ustępującemu zarządowi jak również wiele innych uchwał systemowych oraz stanowiska w sprawach najbardziej nurtujących członków PZD.

Zjazd wybrał nowe władze okręgu – 27 osobowy Okręgowy Zarząd i 11 osobową Okręgową Komisję Rewizyjną. Prezesem Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego PZD został wybrany – p. Piotr Gadzikowski. Przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Toruniu ponownie został wybrany p. Janusz Pączkowski. Pełny skład osobowy OZ jest dostępny w zakładce Skład Zarządu, natomiast pełen skład osobowy Okręgowej Komisji Rewizyjnej w zakładce Skład Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zjazdu ogłosił zakończenie Zjazdu.
 
(AB)

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio