Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Informacja z X Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Słupsku - 16.06.2015

10 czerwca br. Zjazd rozpoczął się punktualnie o godz. 11:00 w sali konferencyjnej w budynku Okręgowego Zarządu PZD w Słupsku. Oficjalnego otwarcia Zjazdu dokonał Prezes OZ Wiesław Boratyński - przywitał delegatów i zaproszonych gości. Następnie dokonano wyboru Przewodniczącego Zjazdu, którym został Pan Stanisław Kosiński oraz powołano Prezydium Zjazdu. W Zjeździe oprócz delegatów uczestniczyli prezesi rodzinnych ogrodów działkowych i członkowie ustępujących władz. Z zaproszonych gości na Zjazd przybyli Członek Zarządu Powiatu Słupskiego Pan Paweł Lisowski  i przedstawiciel Wójta Gminy Słupsk  Bernard Rybak . Władze Krajowe Związku reprezentowane były przez Członka Prezydium Krajowej Rady Zdzisława Śliwę. Frekwencja na Zjeździe wyniosła 83%, na 61 delegatów udział w Zjeździe wzięło 51. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad referat programowy przedstawił ustępujący Prezes OZ. Następnie odbyła się dyskusja. W dyskusji wzięło udział 5-ciu dyskutantów. Głos zabrał również Członek Prezydium Krajowej Rady i przekazał podziękowania i życzenia od Prezesa Związku i od działkowców okręgu poznańskiego. Po dyskusji przystąpiono do wyborów władz okręgowych wybrano 25 członków OZ, 5 członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej i 3 delegatów na Krajowy Zjazd. W trakcie przerwy nowe władze okręgowe ukonstytuowały się Prezesem OZ został ponownie Wiesław Boratyński, Przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej został Zdzisław Tokarek. Po przerwie Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła projekty uchwał które zostały przyjęte przyjęto również dwa stanowiska i jeden apel do działkowców okręgu słupskiego. Następnie Przewodniczący Zjazdu udzielił głosu nowo wybranemu Prezesowi OZ który podziękował za wybór i pogratulował wszystkim wyboru i życzył owocnej pracy w nadchodzącej kadencji. Po wyczerpaniu porządku obrad Zjazd został zamknięty.

 

Prezes OZ

Wiesław Boratyński                

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.