Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Relacja z IX Zjazdu Delegatów PZD w Kaliszu - 16.06.2015

W dniu 12 czerwca 2015 roku w Kaliszu odbył się IX Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w Kaliszu.

W Zjeździe uczestniczyło 141 delegatów z terenu działania Okręgowego Zarządu  PZD w Kaliszu z 13 powiatów Wielkopolski południowo – wschodniej, 13 członków ustępujących władz, pracownicy Biura OZ oraz 11 zaproszonych  gości. Ponadto w Zjeździe uczestniczyli przedstawiciele mediów.

Zjazd otworzył Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Kaliszu Pan Jerzy Wdowczyk,  który powitał wszystkich delegatów uczestniczących w Zjeździe.

W  imieniu Zjazdu powitał zaproszonych gości w osobach:

 • P. Zdzisława Śliwę - Członka Prezydium Krajowej Rady PZD
 • P. Leszka Aleksandrzaka - Posła RP
 • P. Marzenę Wodzińską - Wicemarszałek Wielkopolski
 • P. Karolinę Pawliczak - Wiceprezydent Miasta Kalisza
 • P. Beatę Klimek  - Prezydent Miasta Ostrowa Wlkp.
 • P. Sebastiana Łukaszewskiego - Wiceprezydenta Miasta Konina
 • P. Zbigniewa Włodarka - Wiceprzewodn. Rady Miejskiej Kalisza
 • P. Dariusza Witonia - Radnego Rady Miejskiej Kalisza
 • Przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu
 • oraz media lokalne, w tym Telewizję Kaliską i redaktorów prasy lokalnej ;
 • „Ziemi Kaliskiej” i „Życia Kalisza”.

Po wprowadzeniu sztandarów i odegraniu hymnu „Zielona Rzeczpospolita”  przystąpiono do wręczania odznaczeń dla działkowców i zaproszonych gości.

Honorową odznakę „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” wręczono:

 1. Jerzemu Wdowczykowi
 2. Romanowi Filipiakowi
 3. Lechowi Kindzie
 4. Jerzemu Kubasińskiemu
 5. Wojciechowi Lewandowskiemu

 Za dotychczasową długoletnią współpracę z Polskim Związkiem Działkowców i działania na rzecz rozwoju ogrodnictwa działkowego w Polsce, odznakę „Za Zasługi dla PZD”  otrzymali:

 1. Leszek Aleksandrzak - Poseł RP
 2. Marzena Wodzińska - Wicemarszałek Wielkopolski
 3. Beata Klimek - Prezydent Miasta Ostrowa Wlkp.

Za długoletnią działalność na rzecz rozwoju ogrodnictwa działkowego i działania w obronie ogrodów i Związku odznaczono:

 • odznaką „Za Zasługi dla PZD”  20 zasłużonych działkowców
 • złotą odznaką „Zasłużony Działkowiec” otrzymało 10 osób, natomiast
 • srebrną odznakę „Zasłużony Działkowiec” wręczono 7 osobom.

Po wręczeniu odznaczeń prowadzenie Zjazdu przejął Przewodniczący Zjazdu Pan Roman Filipiak.

Powołano 10 osobowe Prezydium Zjazdu, w skład którego weszli Członek Prezydium Krajowej Rady PZD, kierownictwo Okręgowego Zarządu  oraz Przewodniczący Komisji Statutowych OZ PZD.

Referat sprawozdawczo – programowy wygłosił Prezes OZ PZD w Kaliszu Pan Jerzy Wdowczyk , który w swoim wystąpieniu podkreślił działania Krajowej Rady PZD, Okręgowych Zarządów i działkowców w walce o uchwalenie nowej

ustawy o ogrodach działkowych i działania Związku w zmianie prawa budowlanego dotyczącego altan, a także wdrażanie nowej ustawy i działania w sprawie regulacji prawnej gruntów ROD zgodnie  z  art.76 ustawy.

Ponadto w swoim wystąpieniu nakreślił Program działania OZ PZD w Kaliszu na nową  kadencję  2015 – 2019.

Zjazd podjął 4 Stanowiska i 1 Odezwę :

 • Odezwa do działkowców i struktur ogrodowych o dalszą aktywną  obronę ogrodów działkowych
 • Stanowisko w sprawie przyszłości i jedności ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce
 • Stanowisko w sprawie Statutu Stowarzyszenia ogrodowego Polskiego Związku Działkowców
 • Stanowisko  w sprawie współpracy z samorządami lokalnymi
 • Stanowisko w sprawie wyborów parlamentarnych w 2015 roku

Zjazd wybrał nowe władze Okręgu: - 35 członków Okręgowego Zarządu  i Okręgową Komisję Rewizyjną  w składzie 7 osób.

Prezesem Okręgowego Zarządu został ponownie wybrany Pan Jerzy Wdowczyk

Wiceprezesami OZ wybrano: Pana Romana Filipiaka z Kalisza, Pana Lecha Kindę z Ostrowa Wlkp. i Pana Mirosława Bartkowiaka z Konina.

Przewodniczącą  Okręgowej  Komisji Rewizyjnej  wybrano Panią  Annę  Leońską

ze Słupcy, Zastępcą Przewodniczącej został Pan Henryk Boliński z Kalisza.

Zaproszeni goście  Pan Poseł Leszek Aleksandrzak i  Pani Marzena Wodzińska Wicemarszałek Wielkopolski w swoich wystąpieniach zapewniali o swym dalszym poparciu działkowców i ogrodów działkowych i przyrzekli, że dołożą starań w celu przyspieszenia rejestracji Statutu PZD.

Prezydenci Miasta Kalisza, Ostrowa Wlkp. i Konina zapewniali o swym dalszym poparciu ogrodów działkowych, ustawy o ogrodach działkowych i że dołożą starań  
w celu załatwienia regulacji prawnej gruntów zgodnie z art.76 ustawy o ROD.

Działkowcy w swoich wystąpieniach podkreślali rolę i znaczenie Krajowej Rady i Okręgowych Zarządów  w walce o uchwalenie nowej ustawy o ogrodach  i przy

regulacji Prawa budowlanego dot. altan.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zjazdu ogłosił zakończenie Zjazdu.


Dyrektor Biura

Jerzy Wdowczyk

                   

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio