Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Informacja z obrad XVI Zjazdu Delegatów PZD w Koszalinie - 16.06.2015

W dniu 12 czerwca 2015 roku obradował XVI Okręgowy Zjazd Delegatów polskiego Związku Działkowców w Koszalinie. Uczestnikami Zjazdu byli delegaci z rodzinnych ogrodów działkowych wybrani w czasie walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych ROD w 2015 roku oraz członkowie ustępujących władz  OZ, Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Na 96 delegatów w zjeździe uczestniczyło 75 delegatów.

Spośród zaproszonych gości w Zjeździe uczestniczyli, Pani Maria Fojt Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD, Wojciech Kasprzyk wiceprezydent Koszalina, Krzysztof Bagiński burmistrz Białogardu, Małgorzata Stachowiak zastępca burmistrza Białogardu.

Otwarcia Zjazdu dokonał Prezes OZ Stanisław Suszek, który powitał uczestników Zjazdu i zaproszonych gości. Na Przewodniczącego Zjazdu zebrani wybrali Ryszarda Nowaka z ROD im. Emilii Gierczak w Koszalinie.

Referat sprawozdawczo-programowy przedstawił Prezes OZ Stanisław Suszek. Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Koszalinie za okres 2011 – 2015 przedstawiła Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Genowefa Kotewicz. Pan Antoni Niewiński przedstawił sprawozdanie Okręgowej Komisji Rozjemczej  do czasu jej rozwiązania.

W ramach prowadzonej dyskusji szczególną uwagę zwracano na konieczność dalszego rozwoju infrastrukturalnego ogrodów okręgu z wykorzystaniem wszystkich dostępnych  środków łączności, włącznie ze środkami z Unii Europejskiej.  Podczas dyskusji zwracano również uwagę na sprawy dotyczące funkcjonowania PZD, jego obrony, spraw związanych z reprywatyzacją i zapewnieniem prawno-organizacyjnych podstaw funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych.

Zjazd wybrał nowe władze OZ PZD w składzie 19 osób oraz Okręgową Komisję Rewizyjną PZD w składzie 11 osób. Prezesem OZ wybrano Stanisława Suszka a Przewodniczącą Okręgowej Komisji Rewizyjnej została Pani Genowefa Kotewicz.

(RN)

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio