Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Relacja z V Okręgowego Zjazdu PZD w Warszawie - 15.06.2015

13 czerwca 2015 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbył się V Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu Mazowieckiego  PZD w Warszawie. W Zjeździe udział wzięli delegaci z rodzinnych ogrodów działkowych z Mazowsza wybrani podczas walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych ROD w 2015 roku oraz ustępujące władze OZ PZD i Komisarycznej Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Warszawie. Na 440 Delegatów w Zjeździe wzięło udział 352 osoby, co dało frekwencję ponad 80%. W Zjeździe uczestniczył Prezes KR PZD Pan Eugeniusz Kondracki, a spośród zaproszonych gości obecni byli Senator Marek Borowski oraz Przewodniczący Stowarzyszenia Miasto jest Nasze Jan Śpiewak.

Otwarcia Zjazdu dokonał Prezes OZM PZD Zygmunt Kacprzak, który powitał uczestników Zjazdu oraz zaproszonych gości, przedstawił sprawozdanie z działalności OZM PZD w kadencji 2011-2015, a następnie przekazał prowadzanie Zjazdu wybranym Przewodniczącym –  Grzegorzowi Oraczowi z ROD „Czeczotka” w Ostrołęce oraz Tadeuszowi Librontowi z ROD „Polana” w Kuleszówce.

 

Tegoroczny Zjazd obradował pod hasłem: „Ustawa o ROD gwarancją bezpieczeństwa ogrodów” i właśnie bezpieczeństwo i przyszłość ogrodów – szczególnie warszawskich – była jednym z wiodących tematów poruszanych na Zjeździe. Niestety mimo zaproszenia na Zjeździe nie byli obecni przedstawiciele władz Warszawy. W sprawie problemów z rejestracją Statutu PZD oraz trudnej współpracy działkowców z władzami stolicy wypowiedział się senator Marek Borowski, który zadeklarował, iż wystąpi do warszawskiego ratusza z prośbą o wyjaśnienie przyczyn opóźniania spraw dotyczących regulacji stanu prawnego gruntów.

Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Warszawie za okres 2011-2014 zaprezentował Przewodniczący Komisarycznej Okręgowej Komisji Rewizyjnej Krzysztof Kapciak. Natomiast były Przewodniczący Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD Eugeniusz Dobosz przedstawił sprawozdanie Okręgowej Komisji Rozjemczej od 2011 roku do chwili jej rozwiązania.

Na temat problemów ogrodów działkowych na terenie Mazowsza w związku z roszczeniami do gruntów głos zabrała Ewelina Świątek – radca prawny OZM PZD, która omówiła szczegóły prawne związane z roszczeniami oraz stan spraw toczących się w związku z roszczeniami do gruntów zajmowanych przez ogrody.

Najistotniejsze obecnie problemy Związku oraz Okręgu omówił Prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki, który skupił się przede wszystkim na sprawie nowego statutu PZD, a także problemach ROD w Warszawie z roszczeniami, które grożą likwidacją ogrodów. Prezes wyjaśniał zebranym delegatom kwestię sytuacji w jakiej znajduje się proces odwołania od decyzji sądu rejestrowego, który odrzucił statut PZD. Podziękował także ustępującemu Zarządowi Okręgu Mazowieckiego PZD za pracę w całej kadencji.

Podczas Zjazdu wyróżniono najbardziej aktywnych Prezesów oraz członków Okręgowego Zarządu PZD. Odznaką „Za zasługi dla PZD” wyróżniono: Jana Szczepanowskiego (ROD „Stokrotka” w Radomiu), Zenona Winnickiego (ROD „Relax” w Sadkowie), Jana Nowocińskiego (ROD „Czeczotka” w Ostrołęce), Stanisława Wojtalę (ROD „Stefanowo” w Stefanowie), Mariana Wesołowskiego (ROD „Poziomka” w Grodzisku Maz.), Mariana Socałę (ROD „Ursynów” w Warszawie), Krzysztofa Podlewskiego (ROD „Zdrowie” w Warszawie), Tadeusza Libronta (ROD „Polana” w Kuleszówce), Kazimierza Kosima (ROD „Perkuna” w Warszawie), Barbarę Frydrychewicz (ROD „Waszyngtona” w Warszawie), Eugeniusza Dobosza (OZM PZD). Natomiast złotą odznakę „Zasłużony Działkowiec” z rąk Prezesa PZD odebrali: Witold Bałas (ROD „Pod Dziuplą” w Czerwinie), Kazimierz Podsiadły (ROD „Jarzębina” w Radomiu i Jerzy Brylewski (ROD „Goździk” w Płocku).

 

Wiele miejsca w trakcie obrad Zjazdu zajęła burzliwa dyskusja na temat sprawozdania finansowego OZM PZD, a także trybu proponowania kandydatów do składu OZM PZD oraz sytuacji związanej z odrzuceniem Statutu PZD przez sąd rejestrowy. Mówiono także wiele na temat przyszłości ogrodów i konieczności podejmowania zdecydowanych działań, zmierzających do obrony ogrodów warszawskich przed likwidacją.

Po długich obradach i wielu głosowaniach Zjazd, trwający blisko 11 godzin, wybrał nowe władze: Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD w składzie 39 osób oraz Okręgową Komisję Rewizyjną PZD w składzie 11 osób. Prezesem OZ Mazowieckiego wybrano Pana Zygmunta Kacprzaka, a Przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej został Pan Ryszard Staniak.

(oma)

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.