Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Relacja z IX Okręgowego Zjazdu Delegatów Okręgu Warmińsko - Mazurskiego PZD w Olsztynie - 12.06.2015

W dniu 9 czerwca 2015 roku odbył się IX Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie. W Zjeździe udział wzięli delegaci z rodzinnych ogrodów działkowych wybrani podczas walnych zebrań sprawozdawczo - wyborczych ROD w 2015 roku oraz ustępujące władze OZ PZD, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD w Olsztynie. Na 195 Delegatów w Zjeździe wzięło udział 161 osób, co dało frekwencję wysokości 83%.

W Zjeździe uczestniczyli zaproszeni goście: 
Przedstawiciel Krajowej Rady PZD Pan Antoni Kostrzewa – wieloletni Wiceprezes Polskiego Związku Działkowców i Prezes Okręgowego Zarządu Mazowieckiego, obecnie członek Prezydium Krajowej Rady; parlamentarzyści z naszego regionu: Pani Iwona Arent, Pan Prof. Taduesz Iwiński, Pan Tomasz Makowski, Pan Senator Marek Konopka. W Zjeździe uczestniczyli również przedstawiciele władz: Prezydent Olsztyna Pan Piotr Grzymowicz, Dyrektor Generalny Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego Pan Marek Reda, Dyrektor Gabinetu Wojewody Pani Maria Bąkowska, Burmistrz Szczytna Pani Danuta Górska, Burmistrz Orzysza Pan Zbigniew Włodkowski, Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego Pan Józef Blank, Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego Pan Jacek Wiśniowski, Starosta Piski Pan Andrzej Nowicki, Wójt Gminy Dywity Pan Jacek Szydło oraz Pan Andrzej Kerner przedstawiciel Zakładu Produkcyjno-Doświadczalnego „Bałcyny”, Pan Marek Bojarski Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, Pan Władysław Mańkut Przewodniczący Rady Wojewódzkiej SLD.

Zjazd obradował pod hasłem:

„DZIAŁKA – OGRÓD – ZWIĄZEK – BYŁY, SĄ I BĘDĄ”

Otwarcia Zjazdu dokonał Prezes OZ PZD Zbigniew Kołodziejczak, który powitał uczestników Zjazdu oraz zaproszonych gości, a następnie przekazał prowadzanie Zjazdu wybranym Przewodniczącym Stanisławowi Gajewskiemu z ROD „Tadeusza Kościuszki” w Lidzbarku Warmińskim oraz Romana Grzegorza z ROD „Miodówko” w Miodówku.

Sprawozdanie z działalności Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie za lata 2011-2014 przedstawił Prezes OZ Zbigniew Kołodziejczak.

Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Olsztynie za okres 2011-2014 wygłosiła Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Zofia Szczecińska-Biernacka.

Natomiast Przewodniczący Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD w Olsztynie Aleksander Brzeziński przedstawił sprawozdanie Okręgowej Komisji Rozjemczej za okres od 2 lipca 2011 roku do chwili jej rozwiązania.

Podczas Zjazdu wyróżniono najbardziej aktywnych Prezesów oraz członków Okręgowego Zarządu PZD złotą i srebrną odznaką "Zasłużony Działkowiec".
Za zasługi dla PZD odznaczenia odebrali: Pani Bąkowska Maria – Dyrektor Gabinetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Pan Blank Józef – Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego, Pan Grzymowicz Piotr – Prezydent Olsztyna, Pan Kerner Andrzej – Główny specjalista ds. produkcji roślinnej w Zakładzie Produkcyjno-Doświadczalnym „Bałcyny” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz Pan Szydło Jacek – Wójt Gminy Dywity.

Zjazd wybrał nowe władze: Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurskiego PZD w składzie 37 osób oraz Okręgową Komisję Rewizyjną PZD w składzie 7 osób. Prezesem OZ wybrano Pana Zbigniewa Kołodziejczaka, a Przewodniczącą Okręgowej Komisji Rewizyjnej została Pani Zofia Szczecińska-Biernacka.

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.