Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

"Działania organu nadzoru budzą wątpliwości co do zgodności z prawem" - 10.06.2015

Rejestracja nowego statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym jest blokowana przez działania, jakie prowadzą urzędnicy organu nadzorującego, Prezydenta m.st. Warszawy, którzy chcą uzyskać niekorzystne działkowcom orzeczenie Sądu Okręgowego w sprawie sporu z PZD. Uważamy, że Nadzywczajny Zjazd Delegatów PZD uchwalił w dniu 23 października 2014 r. zgodnie z prawem nowy statut, który jest akceptowany przez ruch działkowy w Polsce.

Załącznik plikowy do pobrania

ROD_im._22_Lipca_do_Premier_Kopacz.PDF

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.