Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

VIII Okręgowy Zjazd Delegatów PZD we Wrocławiu - 09.06.2015

W dniu  06 czerwca 2015r. w sali konferencyjnej Hotelu SCANDIC we Wrocławiu miał miejsce VIII Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu.

W Zjeździe udział wzięło 186 delegatów oraz 8 zaproszonych gości. Frekwencja wyniosła 76,2%. Na Zjazd przybył Prezes Polskiego Związku Działkowców – Pan mgr inż. Eugeniusz Kondracki. Wśród zaproszonych gości w Zjeździe wziął udział Burmistrz Miasta Oleśnica – Michał Kołaciński i przedstawiciel Burmistrza Miasta i Gminy Syców – Stanisław Biernacki.

VIII Okręgowy Zjazd przebiegał w spokojnej atmosferze, w poczuciu odpowiedzialności za Polski Związek Działkowców i rodzinne ogrody działkowe. Zjazd otworzył Prezes  Okręgowego Zarządu – mgr Janusz Moszkowski przy wprowadzeniu Sztandaru OZ i dźwiękach Hymnu Polskiego Związku Działkowców. Prezes OZ zaproponował na Przewodniczących Zjazdu – delegata z ROD „Radość” – Jerzego Karpińskiego i delegatkę z ROD „Westerplatte” – kol.  mgr Barbarę Korolczuk. Delegaci wybrali 5-cio osobową Komisję Mandatową w składzie : Marek Chromów ROD „Wytchnienie” – Przewodniczący, Zofia Zielińska ROD „Przodownik” – Sekretarz, członkowie: Grażyna Stolarz ROD „Żywioł” Wołów, Aleksander Walczak ROD „Stokrotka”, Józef Krawiec ROD Górnik”, 11-osobowa Komisję Wyborczą w składzie : Karol Pacanowski ROD „Oświata”– Przewodniczący, Czesław Warych ROD „Partynice”– Sekretarz, członkowie : Mieczysław Karbowski ROD „Pod Dębami” Milicz, Helena Daniluk „Poświętne”, Grażyna Siednienko „Zdrowie” Oleśnica, Jan Piórkowski ROD „Fantazja”, Stanisław Pietrzak ROD „Dalie”, Władysława Kmiecik ROD „Jedność”, Krystyna Przychodna ROD „Cicha Dolina”, Teresa Gabryś ROD „Zacisze”, Elżbieta Czapla ROD „Nad Widawa i 7 osobowa Komisję Uchwał i Wniosków w składzie : Jan Pinkiewicz ROD „Wodnik” – Przewodniczący, Ewa Szajneman ROD „Rezeda” – Sekretarz, członkowie : Bożena Cegielska ROD „Frezja”, Tadeusz Minko ROD „Czerwone Maki”, Pelagia Mamzerowska ROD im. „B. Chrobrego” Oława, Zdzisław Watras ROD „Nasza Wiosna”, Franciszek Szmaj ROD „Kolejarz” Strzelin.

Z okazji Zjazdu Prezes PZD mgr inż. Eugeniusz Kondracki wręczył najbardziej zasłużonym działaczom Związku 21 odznak „Zasłużony Działkowiec” i 11 odznak złotych „Zasłużony Działkowiec”.

Referat Sprawozdawczo-Programowy wygłosił Prezes Okręgowego Zarządu mgr Janusz Moszkowski, który podkreślił walkę jaka miała miejsce w minionej kadencji o nowa ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych, walkę która zakończyła się zwycięstwem, zwrócił uwagę na uchwalenie przez Sejm RP drugiej obywatelskiej ustawy, którą obroniono działkowe altany. W ramach wdrażania nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych poinformował, że okręg wrocławski jako jeden z trzech okręgów w Polsce i jedyny z dużych okręgów zanotował sukces, gdyż wszystkie ogrody pozostały w polskim Związku Działkowców. Jest to wynikiem dobrej pracy Okręgowego Zarządu z ogrodami działkowymi ale świadczy to również o dużej dojrzałości działkowców i zarządów ROD podkreślając jedność Związku. Zwrócił uwagę na konieczność obrony nowej ustawy przed zagrożeniami jak i na konieczność obrony Statutu PZD celowo zaatakowanego przez organ nadzoru. Przedstawił najważniejsze zadania programowe do zrealizowania w nowej IX kadencji, w tym regulacje prawne terenów ROD, nowe inwestycje i modernizacja ogrodów, poprawa działalności organizacyjnej, szeroka działalność oświatowa, likwidacje terenów ROD na cele komunikacyjne i przeciwpowodziowe, działalność konkursowa oraz popularyzacja ogrodnictwa działkowego. Realizacją tych zadań zajmie się już nowy Okręgowy Zarząd.

Ocenę działalności Okręgowego Zarządu w kadencji przedstawił w imieniu Okręgowej Komisji Rewizyjnej Jej Przewodniczący - mgr Henryk Tomaszewski stawiając wniosek o udzielenie absolutorium Okręgowemu Zarządowi i podkreślając bardzo dobrą pracę Okręgowego Zarządu, osiągnięcia i sukcesy. Przedstawił także szeroka działalność Okręgowej Komisji Rewizyjnej w tym kontrolną i instruktażową.    

W swoim wystąpieniu Prezes Polskiego Związku Działkowców – mgr inż. Eugeniusz Kondracki pogratulował osiągnięć Okręgowego Zarządu, zwracając uwagę na fakt, iż wszystkie ogrody pozostały w Polskim Związku Działkowców co świadczy o dobrej  współpracy z zarządami ogrodów. Zwrócił uwagę na ciężką, trudną, wielomiesięczną walkę o nową ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych zakończoną sukcesem, jak i na najnowsze osiągnięcie, którym jest uchwalenie ustawy broniącej działkowe altany. Teraz jak stwierdził, przyszedł czas na obronę ustawy o ROD jak i na obronę statutu PZD, który jest uchwalony w zgodzie z nową ustawą  i mocno atakowany przez organ nadzoru – Prezydenta Warszawy – przez jej urzędników. Prezes Polskiego Związku Działkowców podziękował, za dotychczasowa działalność Okręgowego Zarządu zwracając uwagę na utrzymanie jedności Związku, gdyż ta jedność doprowadziła do sukcesów. Działkowcy są tego świadomi, co potwierdza fakt, iż ponad  95 % ogrodów w Polsce, wybrało Polski Związek Działkowców jako to stowarzyszenie, które dalej prowadzić będzie ogrody działkowe.

Życzył dobrych wyborów i zrealizowania nowego programu. Wystąpienie Prezesa Związku zostało nagrodzone gromkimi oklaskami.

VIII Okręgowy Zjazd Delegatów PZD okręgu wrocławskiego wybrał nowy 39 osobowy Okręgowy Zarząd. Zmiany w składzie Okręgowego Zarządu wyniosły 33,3%.

Okręgowy Zarząd wybrał na I posiedzeniu 9 osobowe Prezydium OZ. Prezesem Okręgowego Zarządu został ponownie  wybrany mgr Janusz Moszkowski, I Wiceprezesem wybrano mgr Barbarę Korolczuk ROD „Westerplatte”, Wiceprezesem – Jerzego Karpińskiego – ROD „Radość”, Sekretarzem OZ – Karola Pacanowskiego ROD „Oświata”, Skarbnikiem – inż. Zbigniewa Knapka – ROD „Relaks” Oleśnica, członkami Prezydium OZ – Bożenę Cegielską – ROD „Frezja”, Władysławę Lech ROD „Zgoda” Jelcz Laskowice, Helenę Gomółkę – ROD „Pod Morwami”, Czesława Warycha – ROD „Partynice”.

VIII Okręgowy Zjazd wybrał 9 osobową Okręgowa Komisję Rewizyjną , która wybrała na Przewodniczącego Komisji – Pana mgr Henryka Tomaszewskiego – ROD „Obrońca”, Z-cę Przewodniczącego Panią Bronisławę Mularczyk – ROD „Dobry Gospodarz” i Sekretarza – Pana Marka Chromów – ROD „Wytchnienie”. W skład Komisji weszli ponadto Pelagia Mamzerowska  ROD im. „B. Chrobrego” Oława, Halina Szutkowska ROD „Park Wschodni”, Leonard Mikołajczak  ROD „Westerplatte”, Jerzy Ryndak ROD „Relaks” Góra, Elżbieta Kaszuba ROD „Sasanka” Sobótka i Zofia Zielińska ROD „Przodownik”.  

VIII Okręgowy Zjazd jednogłośnie zatwierdził Sprawozdanie Okręgowego Zarządu za kadencję, zatwierdził Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej, jednogłośnie udzielił absolutorium ustępującemu Okręgowemu Zarządowi.

VIII Okręgowy Zjazd podjął uchwałę w sprawie programu i kierunków działania na IX kadencję lat 2015-2019 oraz 4 Stanowiska tj. :

- Stanowisko w sprawie obrony ustawy o rodzinnych o ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013r.

- Stanowisko w sprawie jedności ruchu działkowego

- Stanowisko w sprawie poparcia Statutu PZD uchwalonego na XI Nadzwyczajnym Zjeździe PZD w dniu 23.X.2015r.

- Stanowisko w sprawie współpracy organów Związku z okręgu wrocławskiego z samorządami terytorialnymi.

VIII Okręgowy Zjazd jednogłośnie wybrał 15 delegatów na XII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców.

 

Prezes OZ PZD we Wrocławiu

mgr Janusz Moszkowski

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.