Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Regulacje w okręgu gdańskim - 08.06.2015

Art. 76 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 r. stworzył możliwość potwierdzenia prawa użytkowania w stosunku do ogrodów, które swoje prawo do nieruchomości miały ustalone na podstawie rożnych decyzji lokalizacyjnych, były zakładane jako czasowe lub w ogóle nie posiadały lokalizacji.

Okręg gdański PZD podejmuje starania zmierzające do regulacji praw do nieruchomości poszczególnych ogrodów działkowych spełniających przesłanki wynikające z ustawy. Często wniosek o stwierdzenie prawa użytkowania musi być poprzedzony dogłębną analizą oraz nierzadko – czynnościami geodety (wyznaczenie granic ogrodu, wskazanie zakresu korzystania z nieruchomości).

Aktualnie okręg gdański złożył 29 wniosków regulacyjnych, z czego 4 zostały już pozytywnie rozpatrzone i zakończone właściwą decyzją, dodatkowo 1 decyzja została zaskarżona przez współużytkownika i będzie badana przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, 1 sprawa została zakończona odmową ze względu na roszczenia w stosunku do nieruchomości (w tej sprawie okręg podejmuje także inne działania zmierzające do obron ogrodu).

Postępowania powyższe, często są długie i zagmatwane ze względu na wiele zmian zachodzących w nieruchomościach od czasu powstania konkretnych ogrodów działkowych, potrzeby odnalezienia archiwalnych dokumentów czy też potrzebę wykonania prac geodezyjnych. Jednakże już w tej chwili w opracowaniu są kolejne wnioski.

Artur Lemański, inspektor ds. terenowo-prawnych OZ w Gdańsku

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.