Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Stanowisko Prezydium KR PZD w sprawie nowelizacji przepisów ustawy z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody - 29.05.2015

STANOWISKO

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 25 maja 2015 r.

 

w sprawie nowelizacji przepisów ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

 

Prezydium KR podziela pogląd wyrażony w propozycjach rządowego projektu dotyczącego zmiany ustawy o ochronie przyrody, ponieważ obowiązujące przepisy zbyt restrykcyjnie chronią stan zadrzewień i krzewów w Polsce, przez co są szczególnie uciążliwe dla działkowców. Działki w ROD mają służyć w głównej mierze rodzinom do produkcji warzyw i owoców, jak również do wypoczynku i rekreacji. Dlatego, aby je uatrakcyjnić w wielu ogrodach sadzone są drzewa i krzewy ozdobne. PZD zaleca oczywiście sadzenie drzew i krzewów słabo rosnących . Jest to jednak tylko zalecenie, a nie wymóg formalny. Szczególnie krzewy ozdobne, które chętnie są sadzone w ogrodach po wielu latach tracą na atrakcyjności i zajmują zbyt dużo miejsca na małych powierzchniowo działkach.

Obecnie obowiązująca ustawa nie daje działkowcom żadnej możliwości interwencji w opisanych wyżej przypadkach. Potrzeba zgody na usunięcie każdego drzewa i krzewu ozdobnego jest nieracjonalna i powinna zostać zniesiona. Sam wniosek o wydanie zezwolenia wymaga spełnienia zbyt wielu wymogów formalnych, które są zbędne do wydania zezwolenia. Tak mocna ingerencja ustawodawcy nie jest uzasadniona. Oprócz bardzo wysokich, opłat za wycinkę, obowiązują trzykrotnie wyższe kary za usunięcie drzew bez zezwolenia. Kary są nieproporcjonalnie wysokie do podjętego działania i należy je zmienić.

W ramach obecnie obowiązującego prawa również władze samorządowe nie mają żadnej możliwości dokonania oceny celowości i zasadności wymierzenia kary w sytuacjach społecznie uzasadnionych. Prezydium KR uważa, że proponowane złagodzenie przepisów jest konieczne i nie osłabi ochrony zagrożonych gatunków drzew i krzewów.

Z uwagi na powyższe, Prezydium KR uznało, że szereg propozycji zmian omawianej ustawy zasługuje na uwagę i poparcie, ponieważ celem nowelizacji jest usprawnienie funkcjonowania i organizowania zadań, które gminy i powiaty wykonują na rzecz obywateli, w tym także działkowców.

Prezydium Krajowej Rady PZD jako reprezentant działkowców popiera propozycje rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody,  który wpłynął do sejmu, ponieważ głównym celem nowelizacji przepisów ma być właśnie obniżenie wysokości opłat za usunięcie drzew lub krzewów i kar administracyjnych z tym związanych, rozróżnienie wysokości kar w zależności od charakteru deliktu administracyjnego, uregulowanie kwestii usuwania drzew w stanie wyższej konieczności oraz usprawnienie procedur związanych z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów. Na aprobatę zasługuje również propozycja odstąpienia od uzyskiwania zgody na wycinkę drzew obcych i inwazyjnych, czyli takich, które naturalnie nie występują na obszarze Polski. Słusznie wnioskowano również, by w założeniach do nowelizacji ustawy o ochronie przyrody znalazły się zapisy zezwalające właściwym służbom na usunięcie drzewa bez zezwolenia w stanach wyższej konieczności. Wymóg zezwolenia zostałaby zastąpiony zgłoszeniem do odpowiednich służb np. straży pożarnej. Prezydium KR podkreśla, że najkorzystniejszą z inicjowanych zmian dla działkowców jest propozycja zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie krzewów ozdobnych.

Prezydium KR uznaje, że zaproponowane zmiany w ustawie o ochronie przyrody zasługują na aprobatę, ponieważ wychodzą naprzeciw oczekiwaniom działkowców.

 

Prezydium Krajowej Rady

Polskiego Związku Działkowców

 

Warszawa, dnia 25 maja 2015 r.

Załącznik plikowy do pobrania

stanowisko_KR_PZD.pdf

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio