Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Uwaga! Konkurs dla działkowców! - 20.05.2015

Drodzy Działkowcy, ogłaszamy kolejną edycję konkursu „Moja Działka” przeznaczonego dla użytkowników działek w ROD i organizowanego przez redakcję „działkowca”. Jego celem jest m.in. propagowanie dobrych wzorów zagospodarowania działek, promocja różnych sposobów ich zagospodarowania oraz wymiana doświadczeń pomiędzy użytkownikami.

Co nowego?

Oprócz wielu nowych, atrakcyjnych nagród i rozszerzenia liczby nagrodzonych,  będziemy w konkursie promować aktywność i terminowość. Nasze działki już od wiosny zachwycają obfitością zieleni i kolorami kwiatów. Jednak ich obraz cały czas się zmienia i w każdym tygodniu, miesiącu prezentują swoje inne oblicze. Warto zachować ich piękno w każdym stadium, dlatego też dla tych, którzy już od chwili rozpoczęcia konkursu zaczną przysyłać do nas zdjęcia, a później w dowolnym czasie (do 21 września) uzupełniać zgłoszenia, przewidzieliśmy dodatkowe nagrody.

Warunki uczestnictwa

● Już od momentu ogłoszenia konkursu czekamy na pierwsze zgłoszenia z materiałami zdjęciowymi obrazującymi aktualny stan działek uczestników – wcześniejsze zgłoszenia będą premiowane dodatkowymi nagrodami.

● Do dnia 21 września 2015 r. do Wydawnictwa powinno dotrzeć kompletne zgłoszenie do udziału zawierające:

● Opis, który powinien dawać wyobrażenie o zagospodarowaniu i funkcjonalności całej działki;

● 10 lub więcej zdjęć przedstawiających całość lub najciekawsze fragmenty działki. Ważne jest zwrócenie uwagi na staranny wybór zdjęć (zgłoszenia będą oceniane głównie na ich podstawie);

● W zgłoszeniach przewidziana jest prezentacja całych działek oraz najciekawszych, najpiękniejszych ich miejsc. Mogą to być zarówno uprawy owoców, warzyw, ziół (również pod osłonami czy w pojemnikach), jak też miejsca spełniające funkcję ozdobną, rekreacyjną i socjalną;

● Zgłoszenia mogą być przesyłane na adres pocztowy Wydawnictwa (ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa) lub elektronicznie na adres e-mail redakcja@dzialkowiec.com.pl

● Uczestnik konkursu musi podać dane adresowe, nr tel., e-mail, powinna być podana nazwa ogrodu, w którym znajduje się działka. Na kopercie zgłoszenia lub w tytule e-maila prosimy umieścić dopisek z oznaczeniem konkursu.

Nagrody

● W konkursie przewiduje się wybór 4 laureatów (1,2,3,4 miejsce) oraz 5 wyróżnionych. Laureaci i wyróżnieni, oprócz nagród rzeczowych, otrzymają specjalne, pamiątkowe dyplomy oraz roczną prenumeratę „działkowca”.

● Przez cały okres trwania konkursu, tj. od 1 czerwca, co tydzień będzie  przydzielana dodatkowa nagroda ufundowana przez Wydawnictwo „działkowiec”.

● Wszystkie przychodzące zgłoszenia będziemy publikować (w postaci przykładowych zdjęć) w naszej witrynie internetowej www.dzialkowiec.com.pl . Każde zgłoszenie będzie mogło być oceniane przez internautów. Począwszy od 1 czerwca, co tydzień autor najlepiej ocenionego w ten sposób zgłoszenia zostanie uhonorowany nagrodą ufundowaną przez Wydawnictwo „działkowiec”. Uwaga: co tydzień przydzielimy też dodatkową nagrodę jednemu z internautów oceniających zgłoszenia konkursowe!

● Dodatkowo, wszyscy uczestnicy konkursu zostaną nagrodzeni albumami ogrodniczymi Wydawnictwa „działkowiec” oraz otrzymają pamiątkowe dyplomy.

● Fundowane nagrody sponsorzy dostarczą laureatom i wyróżnionym na wskazane w zgłoszeniach adresy.

Rozstrzygnięcie

Oceną zgłoszeń zajmie się powołana przez Wydawnictwo komisja konkursowa a rozstrzygnięcie konkursu ogłosimy w listopadowym wydaniu „działkowca”.

Informacje o cotygodniowych nagrodach dla aktywnych uczestników konkursu (wraz ze zdjęciami) publikować będziemy w naszej witrynie www.dzialkowiec.com.pl oraz na profilu Facebook: www.facebook.com/perfekcyjnyogrod

Zapraszamy do udziału! Szczegółowe informacje na temat konkursu znaleźć można w czerwcowym wydaniu miesięcznika „działkowiec”.

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio