Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Stanowisko Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy w sprawie rejestracji Statutu PZD - 19.05.2015

Bydgoszcz 18.05.2015r

 

Pani Ewa Kopacz

Premier RP 

 

Stanowisko

Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy

ws. rejestracji Statutu PZD

 

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r. zobowiązała stowarzyszenie ogrodowe PZD, by w ciągu 18 miesięcy od wejścia jej w życie uchwaliło statut odpowiadający wymogom ustawy oraz ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

 Świadomy odpowiedzialności za sprawne funkcjonowanie rodzinnych ogrodów działkowych oraz wypełniając postanowienia ustawy Związek zweryfikował obowiązujący statut pod kątem jego zgodności z zapisami ustawy oraz nieomal natychmiast przystąpił do prac nad nowym statutem. W ciągu zaledwie kilku miesięcy  przygotowano projekt nowego statutu, skonsultowano jego treści ze wszystkimi strukturami Związku oraz przedstawiono do powszechnej konsultacji z działkowcami. W pracach nad statutem dołożono starań, by był on zgodny z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych oraz z prawem powszechnie obowiązującym, w tym szczególnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach.

Chcąc, by rodzinne ogrody działkowe  weszły w nowy 2015 r. mając nowy statut i działały według zapisanych w nim zasad Krajowa Rada PZD na podstawie i w zgodzie z obowiązującym statutem PZD z 2006 r., który był zarejestrowany przez Sąd Rejestrowy, zwołała Nadzwyczajny Zjazd PZD.

Zjazd 23 października 2014 r. uchwalił nowy statut PZD. Bezpośrednio po Zjeździe statut przedłożono do rejestracji przez Sąd Rejonowy dla M. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS.

 

Szanowna Pani Premier!

Z niepokojem i zaskoczeniem przyjęliśmy  Postanowienie Sądu z dnia 7 stycznia 2015 r. wydane przez Referendarza Sądowego odmawiające zarejestrowania zmiany statutu PZD z dnia 23 października 2014 r. W uzasadnieniu postanowienia podniesiono zastrzeżenia zgłoszone przez organ nadzoru Prezydenta m. st. Warszawy, który zakwestionował przede wszystkim uprawnienia Nadzwyczajnego Zjazdu do uchwalenia statutu PZD.

Nadal trwa procedura sądowa w sprawie rejestracji zmiany statutu PZD i dlatego niezrozumiałe dla Nas a zarazem wywołujące głębokie zaniepokojenie jest działanie Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, jako organu nadzorczego wobec Naszego Związku. Szczególny niepokój wzbudza treść pisma skierowanego do Krajowej Rady PZD z dnia 2 kwietnia br. stwierdzająca, że działalność Polskiego Związku Działkowców jest niezgodna z prawem. Takie działania odbieramy jako nadużycia uprawnień nadzorczych. Sądzimy, że za aprobatą Pani Prezydent Warszawy urzędnicy jej podlegli  wymuszają wręcz w postępowaniu administracyjnym odstąpienie od prezentowania swojego  stanowiska w toczącym się postępowaniu sądowym, ograniczają prawa do skorzystania przez PZD do obrony swych praw.

Członkowie Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy  apelują o spowodowanie zaprzestania działań szkodzącym Polskiemu Związkowi Działkowców i blisko miliona rzeszy działkowców, podejmowanych przez Prezydent Warszawy. Nie godzimy się na to , żeby kosztem działkowców rozwiązywać problem braku środków pieniężnych, wolnych zasobów nieruchomości i jako rekompensatę dla spadkobierców właścicieli nieruchomości wywłaszczonych dekretem Bieruta.

Bardzo byśmy chcieli, by na rodzinne ogrody działkowe zaczęto patrzeć nie  przez pryzmat drogich gruntów lecz funkcji i roli jaką pełnią w życiu społecznym.

  Członkowie Okręgowego Zarządu

 Polskiego Związku Działkowców

 w Bydgoszczy obradujący w dniu 18.05.2015r

/sygnatariusze stanowiska : 21 podpisów/

Do wiadomości:

  1. Prezes KRPZD

2.  Prezydent Warszawy

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.