Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Poseł Waldy Dzikowski (PO) spotkał się z poznańskimi działkowcami. - 12.05.2015

Poseł Waldy Dzikowski zobowiązał się przedstawić niepokoje poznańskich działkowców

To konkluzja ze spotkania działkowców poznańskich  z panem posłem Waldy Dzikowskim. Przypomnijmy, że pani Gronkiewicz-Waltz napisała w liście do PZD: „W wyniku postępowania wyjaśniającego prowadzonego wobec Polskiego Związku Działkowców , organ nadzorujący (…) udziela ostrzeżenia Krajowej Radzie PZD i wnosi uchylenie uchwał Krajowej Rady”.

Takie stanowisko organu nadzorczego bulwersuje działkowców, bo wywołuje kolejne napięcie społeczne grożące paraliżem Związku, bo podjęte uchwały dotyczą  finansowania wszystkich jego struktur. Tą sprawą zajmuje się sąd. Zanim jednak sąd rejestrowy wyda prawomocne orzeczenie, to organ nadzorczy już narzuca Związkowi swój punkt widzenia i próbuje wpływać na decyzje stowarzyszenia ogrodowego.

Podczas spotkania padły słowa, że niepotrzebne to niepokoje w środowisku i tak już wielokrotnie doświadczanym przez urzędy i sądy. Działkowcy poznańscy oczekują zaprzestania eskalacji konfliktu z urzędem  i rozwiązywania problemów ogrodów działkowych w duchu ustawy o rod.

 

Andrzej Górczyński

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio