Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Konferencja przedzjazdowa OZ Śląskiego PZD w Tychach - 11.05.2015

W dniu 8.05.2015r. odbyła się Konferencja Przedzjazdowa Rejonu Rodzinnych Ogrodów Działkowych Delegatury Rejonowej OZ Śl. w Tychach. Konferencja odbyła się w Domu Działkowca na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Katarzynka” w Tychach. 

Konferencję otworzył I Wiceprezes OZ Śląskiego PZD Pan Jan Jaworek. Omawiając najważniejsze sprawy związkowe i ogrodów działkowych w kończącej się kadencji, nawiązał do nowej ustawy o ROD i niedawno znowelizowanego prawa budowlanego w zakresie wprowadzenia definicji altany. Przy tej okazji podziękował wszystkim działkowcom za udzielone poparcie i zbierane podpisy. Przedstawił również aktualne problemy Związku m.in. dotyczące wystąpienia Prezydenta Warszawy Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz oraz problemy z rejestracją nowego Statutu PZD. Przedstawiając sprawozdanie z działalności OZ Śląskiego za ostatnią kadencję - poruszył kwestie zadań, które udało się zrealizować, ale i problemy z jakimi musiał się zmierzyć OZ Śląski, które w konsekwencji doprowadziły do dużych zmian organizacyjnych i kadrowych w biurze OZ Śląskiego m.in. w zakresie księgowości i inwestycji.

Kolejnym punktem obrad było przedstawienie sprawozdania z działalności Delegatury Rejonowej OZ Śl. w Tychach, które złożył Kierownik Delegatury - Pan Janusz Kasprzak.

Po przedstawieniu sprawozdań przystąpiono do najważniejszego punktu porządku obrad konferencji, mianowicie do wyboru delegatów na Okręgowy Zjazd. W wyniku głosowania wybrano 18 delegatów na okręgowy zjazd.

W dyskusji uczestnicy konferencji zabierali głos w sprawach związanych z funkcjonowaniem ROD, w tym zgłaszano także uwagi do projektu nowego Regulaminu, a także poruszano sprawy realizacji zadań inwestycyjnych w ROD i związane z tym problemy. Wiele wyjaśnień wymagały również opłaty w Rodzinnych Ogrodach Działkowych uchwalonych przez walne zebrania. W szczególności związane z inwestycjami na terenie ROD, stratami wody i energii elektrycznej. Pytano również o utworzony pod koniec grudnia 2014 roku Ośrodek Finansowo – Księgowy przy Delegaturze Rejonowej OZ Śląskiego PZD. OZ Śląski w dalszym ciągu będzie prowadził kampanię w celu przystąpienia do OFK jak najwięcej ROD. W ten sposób ROD ma zapewnioną fachową obsługę księgową.

Konferencja stała się także okazją do skierowania stanowiska do Pani Premier Ewy Kopacz w zakresie działań Prezydenta Miasta Warszawy. Tekst podjętego stanowiska prezentujemy poniżej.

Na zakończenie podziękowano wszystkim za udział w obradach i włożony trud i pracę w rozwój Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio