Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Pozyskiwanie funduszy unijnych przez PZD - 11.05.2015

Podczas narady prezesów i dyrektorów biur OZ., która odbyła się w dniach 7-8 maja 2015 r. podjęto problem dotyczący możliwości pozyskiwania funduszy unijnych dla rodzinnych ogrodów działkowych, ponieważ  Polski Związek Działkowców może ubiegać się o środki z budżetu unijnego. Krajowa Rada przygotowała materiał informacyjny, aby przybliżyć zebranym omawiane zagadnienie. Zawarte w nim zostały podstawowe informacje i wymogi, jakie należy spełnić chcąc sięgać po pomoc unijną. Temat wzbudził duże zainteresowanie, ponieważ potrzeby ogrodów są ogromne. Ustalono, że związek we współpracy z zarządami będzie występował o środki unijne. Więcej informacji na temat dotacji unijnych w zakładce Aktualności – Publicystyka Związkowa.

Zobacz:

POZYSKIWANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ PZD

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.