Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Informacja z XVI nadzwyczajnego posiedzenia Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach - 11.05.2015

Dnia 6 maja 2015 roku odbyło się XVI nadzwyczajne posiedzenie Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego Polskiego Związku Działkowców w Kielcach.

            W przyjętym jednogłośnie Porządku obrad musiał znaleźć swoje miejsce ważny i aktualny temat odnoszący się do negatywnego dla polskich działkowców stanowiska w zakresie działań, jakie podejmowane są ze strony organu nadzoru – Prezydenta Miasta Warszawy. Wszelkie zagadnienia związane z aspektami prawnymi oraz potencjalnymi zagrożeniami w związku z odmową rejestracji Statutu PZD przedstawił w sposób zwięzły i merytoryczny Pan Jan Stańczyk – Dyrektor biura OZŚ PZD w Kielcach. 

            Przedstawiono również projekt nowego Regulaminu ROD i dokonano wstępnej oceny tegorocznej kampanii walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych w świętokrzyskich ROD. Członkowie Okręgowego Zarządu zapoznani zostali z aktualnym stanem roszczeń do terenów rodzinnych ogrodów działkowych oraz postępem prac nad regulacją stanów prawnych ROD z art. 76 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

            Prezes Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego Polskiego Związku Działkowców  w Kielcach Pan Edward Galus omówił przygotowania do Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Kielcach oraz  odniósł się do opracowanego Programu działania OZŚ PZD w Kielcach w odniesieniu do stanowiska organu nadzoru Prezydenta Miasta Warszawy i procedury rejestracji Statutu PZD.

            Widocznym znakiem oburzenia z zaistniałych problemów z rejestracją Statutu PZD oraz wyrazem pełnego poparcia dla działań Związku w obronie polskich użytkowników działek były wypracowane i przyjęte dwa stanowiska: w sprawie rejestracji Stautu PZD, a także w sprawie działań organu nadzoru – Prezydenta m. st. Warszawy w odniesieniu    do Polskiego Związku Działkowców oraz list skierowany do Pani Ewy Kopacz – Prezes Rady Ministrów w związku z aktualną sytuacją polskich działkowców i ogrodów działkowych, związaną z ogromnymi trudnościami, co do uznania wejścia w życie  i rejestracji nowego Statutu PZD.

 

                                                                                                                                    Anna Grudzień

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio