Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

"Popieramy działania Krajowej Rady PZD w zakresie uchwalenia i wprowadzenia w życie nowego statutu" - 04.05.2015

Przedłożony Zjazdowi projekt statutu uzyskał powszechne popracie delegatów i został niemal jednogłośnie uchwalony. Następnie statut został przedłożony do rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, jednak referendarz sądowy odmówił rejestracji statutu. Zakwestionował przede wszystkim uprawnienia Nadzwyczajnego Zjazdu do uchwalenia statutu PZD. Krajowa Rada PZD z niepokojem i zaskoczeniem przyjęła postanowienie sądu, jak również argumenty wysuwane przez Prezydent m.st. Warszawy. Wolą Predydium KR PZD skierowano skargę na postanowienie referendarza sądowego i mamy mandzieję na zmianę werdyktu przez sąd pierwszej instancji.

Załącznik plikowy do pobrania

Stanowisko_ROD_Metalowiec_w_Skarysku-Kamiennej_w_sprawie_statutu.PDF

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.