Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Wicemarszałek Sejmu RP Jerzy Wenderlich z działkowcami - 05.05.2015

30 kwietnia 2015 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli władz Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego PZD z Wicemarszałkiem Sejmu RP – p. Jerzym Wenderlichem. Ze strony Polskiego Związku Działkowców w spotkaniu udział brali Prezes OZ PZD – p. Piotr Gadzikowski, Sekretarz OZ PZD – p. Leszek Konefał oraz Członek Prezydium OZ PZD – Mirosław Piechocki.

Spotkanie poświęcone było w pełni bieżącej tematyce społeczno-politycznej obejmującej problematykę trudności, w jakich znaleźli się działkowcy stowarzyszeni w PZD. Konieczność spotkania się i dogłębnego przeanalizowania tematu zawarta została we wcześniej przekazanej Panu Wicemarszałkowi petycji, w której to władze Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego apelowały o pomoc w sprawie działań Prezydent m.st. Warszawy jako organu nadzorczego wobec PZD.

Prezes OZ PZD – p. Piotr Gadzikowski szeroko omówił ten problem ze szczególnym położeniem nacisku na to, iż Związek bardzo restrykcyjnie przestrzega i wypełnia swoje prawa oraz obowiązki wynikające z Ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 roku. Dlatego też, niezrozumiałym są dla działkowców poczynania organu nadzorczego wobec PZD. Uczestniczący w spotkaniu jednomyślnie zgodzili się z tezą o konieczności zreformowania Ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, gdyż zapisy tej ustawy się zdewaluowały. Pan Wicemarszałek Sejmu – Jerzy Wenderlich zobowiązał się udzielić pomocy działkowcom zrzeszonym w Polskim Związku Działkowców.

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio