Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Stanowisko Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD w sprawie torpedowania ustawy o ROD - 04.05.2015

Warszawa, 28.04.2015 r.

Uchwalona z inicjatywy obywatelskiej ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, którą poparło blisko milion działkowców, była niewątpliwym zwycięstwem całego środowiska broniącego ogrodów działkowych przed naporem inwestorów i polityków, którzy w ROD widzą jedynie wartość ziemi liczoną w milionach złotych. Poddana szerokiej konsultacji ustawa stała się centrum uwagi na wiele miesięcy i postawiła na nogi wiele osób – nie tylko zwolenników istnienia ogrodów działkowych, ale także jej przeciwników, którzy co i rusz próbowali mieszać i wprowadzać zamęt.Duże poparcie społeczne, przełożone na poparcie sejmowe pozwoliło jednak ochronić ogrody przed likwidacją, a działkowcom dało zabezpieczenie ich praw nabytych i zapewniło swobodę zrzeszania się. Niestety radość z wygranej batalii o ocalenie ogrodów nie trwała długo. Kolejne ciosy padły już w chwilę po jej uchwaleniu. Kolejne ataki jedynie mnożą się i kumulują rodząc podejrzenie, że sukces działkowców w rzeczywistości ma gorzki posmak odwetu, jaki powzięły pewne instytucje względem ogrodów, działkowców i nowej ustawy.

Wiemy, że nowa ustawa jest także nie w smak władzom Warszawy, które zapisy interpretują w odpowiedni dla siebie sposób, który niekoniecznie jest tożsamy z interesem działkowców i ogrodów. Pomimo zapisów, które miały uregulować wiele spraw (jak np. regulację stanu prawnego gruntów), urzędnicze przepychanki w oparciu o własną interpretację tejże ustawy uniemożliwiają jakiekolwiek działanie i blokują możliwości, jakie stworzyć miała w zamyśle ustawodawcy ta ustawa. W ten kontekst wpisuje się też inicjatywa Prezydent Warszawy, która nie zezwala na rejestrację statutu PZD, a podległe jej urzędy respektują jej wolę, wbrew prawnym przesłankom.

Dla każdego staje się zatem zrozumiałe, że podmiotom atakującym nową ustawę nie chodzi o przestrzeganie prawa, ale chcą one jedynie wykorzystać swoje uprawnienia do działalności skierowanej przeciwko Związkowi, ustawie i ogrodom.

Wszelkie przejawy działań skierowanych przeciwko nowej ustawie o ROD wywołują powszechne oburzenie w całym środowisku działkowców. Nie przeszkadza to jednak władzom w wymyślaniu kolejnych barier i tworzeniu kolejnych problemów. Czy chodzi o to, by działkowcy oddali swe ogrody bez walki, posprzątali po sobie i zapomnieli o swych prawach, o ustawie i swoim istnieniu? Kto stoi za wszystkimi atakami, jakie z wielu stron, wielotorowo, padają na środowisko działkowe nie pozwalając na wytchnienie i zmuszając do nieustającej obrony i strachu o każdy kolejny dzień. W obronie działkowców i użytkowanych przez nich działek toczyły się wielomiesięczne batalie, a teraz toczą się kolejne pomimo uchwalenia ustawy, która miała dać działkowcom spokój i poczucie bezpieczeństwa. Angażowane są kolejne siły polityczne, czy to w postaci RPO, czy Prezydent Warszawy, czy też innych podmiotów instytucji czy urzędników, a wszystko po to, by obalić nową ustawę i udowodnić jej rzekome błędy. W ostatecznym zaś rozrachunku chodzi wciąż o to samo – o dobranie się do ziemi użytkowanej przez milionową społeczność działkowców. Temu samemu celowi służy zmasowany atak na PZD, który ma rozbić jedność działkowców i wprowadzić chaos w organizacji, która stoi na przeszkodzie w dobraniu się do ziemi ogrodów.

Będziemy bronić ustawy o ROD, która chroni prawa działkowców oraz PZD, który jako jedyny chce chronić ogrody i zachować je dla przyszłych pokoleń. Związek jest jedynym gwarantem przetrwania ogrodów, dlatego nie dziwi nas nieustający ostrzał, jaki jest kierowany w stronę struktur PZD. Działkowcy niejednokrotnie pokazali swoją siłę i jedność w obronie najważniejszych dla nich wartości i spraw. Także i tym razem jesteśmy głęboko zdeterminowani by bronić naszej ustawy i naszych ogrodów przed tym popisem arogancji władz jakiego jesteśmy świadkami. Ktokolwiek za tymi atakami stoi musi liczyć się z reakcjami ogromnej rzeszy działkowców, która będzie walczyła aż do zwycięstwa.

Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio