Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Minister Skarbu Państwa odpowiada na interpelację poselską w sprawie reprywatyzacji - 30.04.2015

"W odniesieniu do postulatów Polskiego Związku Działkowców dotyczących zablokowania możliwości restytucji mienia należy zauważyć, że roszczenia reprywatyzacyjne dawnych właścicieli lub ich następców prawnych co do zasady nie mogą być zaspokajane poprzez zwrot nieruchomości w tych sytuacjach, w których nieruchomość została zbyta na rzecz osoby trzeciej - podmiotu prywatnego, tj. gdy decyzja nacjonalizacyjna wywołała nieodwracalne skutki prawne. W takim przypadku sąd powszechny zasądza odszkodowanie. Jednak w zależności od okoliczności konkretnej sprawy sąd może uznać, że nie zachodzą nieodwracalne skutki prawne i brak jest podstaw do odmowy zwrotu danej nieruchomości w naturze, jednak ocena taka leży w wyłącznej kompetencji sądu" - odpowiada Minister Skarbu Państwa na interpelację poselską Macieja Orzechowskiego z PO w sprawie ustawy reprywatyzacyjnej.

 

Interpelacja poselska Macieja Orzechowskiego

Załącznik plikowy do pobrania

Minister_Skarbu_Panstwa_w_sprawie_reprywatyzacji.pdf

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.