Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Kolejne trzy ROD w Częstochowie mają uregulowany stan prawny - 16.04.2015

Okręgowy  Zarząd  PZD  w  Częstochowie  informuje,  że  w  dniu  13.04.2015  roku  Prezydent  Miasta  Częstochowy  wydał kolejne  decyzje  dla  ROD  w  sprawie nabycia  przez  Polski  Związek  Działkowców  prawa użytkowania do  następujących  nieruchomości:

  1. ROD  „Częstochowianka”  o powierzchni  1,2993 ha
  2. ROD  „Pokój”  o  powierzchni  3,8336 ha
  3. ROD  „Park  Piastów”  o  powierzchni  2,5415 ha

Łączna  powierzchnia  uregulowanych  działek  to  kolejne  7,6744 ha.

Obecnie  Okręgowy  Zarząd  czeka  na  uprawomocnienie  się  tych  dokumentów  oraz  dokonanie  stosowych  wpisów  do  Ksiąg  Wieczystych.

Na  dzień  dzisiejszy  8  ROD  w  Częstochowie  mają  uregulowany  stan  prawny  w  całości  lub części  w stosunku  do  którego  Okręgowy  Zarząd  PZD  złożył  stosowne  wnioski  w  oparciu  o zapisy  art. 76  ustawy  z  dnia  13  grudnia  2013  roku.  Powierzchnia  w/w  ogrodów  na  które  wydane  zostały  decyzje  Prezydenta  Częstochowy  to  32,0591 ha.

Opracował:  Adam  Więcławik

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.