Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Kolejne ROD w Częstochowie mają uregulowany stan prawny - 13.04.2015

Okręgowy  Zarząd  PZD  w  Częstochowie  informuje,  że  w  dniu  09.04.2015  roku  Prezydent  Miasta  Częstochowy  wydał kolejne  decyzje  dla  ROD  w  sprawie nabycia  przez  Polski  Związek  Działkowców  praw użytkowania do  następujących  nieruchomości:

  1. ROD  „Tysiąclecia”  o powierzchni  0,6933 ha.
  2. ROD  „Malwa”  o  powierzchni  0,5966 ha.
  3. ROD  „Przyjaźń”  o  powierzchni  17,9341 ha.
  4. ROD  „Narutowicza”  o  powierzchni  3,9124 ha.

Łączna  powierzchnia  uregulowanych  działek  to  23,1364 ha.

Obecnie  Okręgowy  Zarząd  czeka  na  uprawomocnienie  się  tych  dokumentów  oraz  dokonanie  stosowych  wpisów  do  Ksiąg  Wieczystych.

Ponadto  w  dniu  02.03.2015  roku  został  podpisany  protokół  zdawczo-odbiorczy  z  nabycia  prawa  użytkowania  dla  ROD  Aniołów  w  Częstochowie.

Na  dzień  dzisiejszy 5 ROD  w  Częstochowie  mają  uregulowany  stan  prawny  w  całości  lub części  w stosunku  do  którego  Okręgowy  Zarząd  PZD  złożył  stosowne  wnioski  w  oparciu  o zapisy  art. 76  ustawy  z  dnia  13  grudnia  2013  roku.

Opracował:  Adam  Więcławik

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.