Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Mikołowski ROD jak "raj na ziemi” - 10.04.2015

By przedstawić Państwu ogrody naszego Okręgu Śląskiego wybrałam się do ROD „Magnolia” w Mikołowie. Powstał w 1977 roku jako Pracowniczy Ogród Działkowy przy Zakładach Mechanicznych Górnictwa i Energetyki „Wiromet”, na terenach wyrobiskowych byłej cegielni.

W roku 1984 w drodze konkursu ogród przyjął nazwę Pracowniczy Ogród Działkowy „Magnolia”. Powierzchnia całkowita ogrodu wynosi 41 537 m2 i liczy 103 działki, które w większości pełnią funkcję rekreacyjno-uprawową.

W ROD zostałam przyjęta przez panią Prezes ROD Urszulę Małek oraz Wiceprezesa, pana Jerzego Bieńka. Spacerując po ogrodzie pani Urszula opowiadała z dumą o działalności na rzecz ogrodu, o inwestycjach w ROD, o działkowcach i ich działkach oraz o planach na przyszłość.  Działkowcem jest już od 2000r. i od razu została przyjęta do Zarządu ROD jako sekretarz, prezesem ROD jest już drugą kadencję. Obecnie  największym jej sukcesem jest ukończona w 2014r. inwestycja wymiany ogrodzenia zewnętrznego ogrodu. Jak mówi, od początku swojej działalności za priorytet przyjęła prace na rzecz rozwoju ogrodu. I tak na terenie ogrodu: wybudowano świetlicę, poprawiono infrastrukturę techniczną i estetykę ogrodu, do świetlicy dobudowano pomieszczenie biurowe i gospodarcze, zmodernizowano instalację elektryczną, a obecnie trwa inwestycja wymiany wodociągu. Pani Prezes podkreśla, że wszystko to udało się osiągnąć dzięki zaangażowaniu działkowców w prace społecznie użyteczne na rzecz ogrodu, przy ogromnym wsparciu ze strony OZ Śląskiego, który przyznał ogrodowi dotację.

Pani Prezes znana jest z aktywnej działalności na rzecz działkowców i lokalnych środowisk. Współpracuje z samorządami i instytucjami społecznymi, a także mobilizuje działkowców do działalności charytatywnej. Każdego roku działkowcy włączają się w akcje pomocowe, organizując zbiórki odzieży, żywności i zabawek. Współpracują z stowarzyszeniem „Uśmiech”, świetlicą socjoterapeutyczną i Domem Małego Dziecka. W czasie powodzi działkowcy zorganizowali pomoc dla poszkodowanych w Chełmie Śląskim oraz zakupili sprzęt dla ROD „Jaśmin” w Tychach.

Działalność charytatywną ogrodu opisywano w prasie lokalnej, przy okazji podkreślając dobrą współpracę z OZ Śląskim, Delegaturą Rejonową w Tychach oraz władzami miasta. Pani Urszula chwali się: pisano o nas w „Gazecie Mikołowskiej”, a „Dziennik Zachodni” określił nasz ogród jako „Raj na Ziemi”.

Dla działkowiczów i ich rodzin Zarząd ROD organizuje wycieczki krajoznawczo-turystyczne, połączone ze zwiedzaniem ogrodów. Także dla dzieci co roku organizuje zabawy, imprezy lub wyjazdy. Na swoim koncie mają wycieczki m.in. do Wrocławia, na Górę Św. Anny, do Mosznej na święto azalii i magnolii, do szkółek roślin ozdobnych, czy do Krakowa.

Ogród chętnie bierze udział w konkursach. W 2010r. zdobył wyróżnienie w  konkursie „ROD Roku 2010” w OZ Śl. PZD, natomiast w 2011r. w konkursie krajowym otrzymał wyróżnienie w dziedzinie „Zagospodarowanie ROD”

Pani Małek jest również aktywnie działającym instruktorem okręgowym SSI, poprzez tę funkcję może rozwijać swoją pasję ogrodniczą oraz przekazywać wiedzę innym działkowcom. W ogrodzie działa trzech instruktorów ogrodowych, co widać po różnorodności upraw i estetyce zagospodarowania działek w ROD.

Jak powtarza, dobre relacje Zarządu ROD z działkowcami są podstawą do lepszego funkcjonowania ogrodu, jego rozwoju oraz wychodzenia z inicjatywami na zewnątrz.

W imieniu OZ Śląskiego życzę Zarządowi ROD wszelkiej pomyślności, dalszych sukcesów organizacyjnych oraz powodzenia w realizacji wszystkich zamierzonych celów.

Maria Nocoń

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.