Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Ustawa o ROD działa! ROD "Anioł" w Częstochowie ma uregulowany stan prawny - 01.04.2015

Okręgowy  Zarząd  PZD  w  Częstochowie  informuje,  że  w  dniu  04.02.2015  roku  Prezydent  Miasta  Częstochowy  wydał  decyzję  MN.III.6845.7.1.2014.  w  sprawie nabycia  przez  Polski  Związek  Działkowców  prawo użytkowania do nieruchomości o powierzchni  1,2453 ha  na  którym  prowadzi  działalność  ROD  „Aniołów”  w  Częstochowie  przy  ul.  Warszawskiej  od  1964  roku.

Decyzja stała  się  ostateczna  w  dniu  19.02.2015  roku,  a  Sąd  Rejonowy  IX  Wydział  Ksiąg  Wieczystych  w  Częstochowie  prawo  użytkowania  do  gruntu  dla  PZD  wpisał  do  KW  CZ1C/00170808/8  w  dniu  26.03.2015  roku.

ROD  „Aniołów”  w  Częstochowie  stał  się pierwszym  ogrodem  w  Częstochowie  w stosunku  do  którego  Okręgowy  Zarząd  PZD  uregulował  stan  prawny  w  oparciu  o zapisy  art. 76  ustawy  z  dnia  13  grudnia  2013  roku.

(AW)

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio