Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Obrady OZ w Szczecinie zdominowane troską o przyszły los ogrodów - 26.03.2015

Obrady Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie w dniu 23.03.2015 roku zostały zdominowane troską o przyszły los ogrodów, które zagrożone są w wielu obszarach. Główne zagrożenia przybliżył Prezes OZ zwracając uwagę na:

- działanie Rzecznika Praw Obywatelskich, które do końca nie jest czytelne;

- rosnące niepokojąco roszczenia do gruntów w Warszawie, Krakowie, na Śląsku, Podlasiu, Grudziądzu, Gdańsku i w Szczecinie;

- przedłużającą się procedurę rejestracji Statutu PZD w wyniku zastrzeżeń wniesionych przez urzędnika miasta Warszawy z upoważnienia Prezydenta Miasta;

- precedensową uchwałę Rady Miasta Krakowa w sprawie opłat za użytkowanie gruntów;

- małą efektywność w zakresie regulacji stanów prawnych według art. 76 ustawy o ROD w Szczecinie;

- aktywizowanie się przeciwników PZD zwłaszcza w sferze wystąpień internetowych;

97% ogrodów pozostających w stowarzyszeniu PZD w naszym Okręgu dzielnie reaguje na każdą sytuację.

Sukcesem, który ogłoszono na posiedzeniu Okręgowego Zarządu jest przyjęcie w dniu 20 marca br. ustawy „STOP rozbiórkom altan”, w trybie inicjatywy obywatelskiej.

W toku obrad dużo uwagi poświęcono rozpoczętej kampanii sprawozdawczo – wyborczej w ogrodach oraz przygotowaniu Okręgowego Zjazdu Delegatów, który odbędzie się w dniu 10 czerwca 2015 roku.

Podsumowano rok 2014 w przyjętym sprawozdaniu merytorycznym i finansowym a także przyjęto preliminarz na rok 2015.

Szczególnym tematem było omówienie przez wiceprezesa Józefa Romanowskiego polityki OZ w zakresie otwarcia naszych ogrodów na potrzeby społeczności lokalnych.

W toku dyskusji, w której zabrało głos 14 osób poruszono między innymi problemy:

- potrzebę uhonorowania działaczy społecznych kończących swoją działalność w OZ i ogrodach;

- konieczność doprowadzenia do ogrodów wiedzy na temat statusu prawnego gruntów w danym ogrodzie oraz aktywizowanie działkowców i Zarządy ROD do podejmowania działań w celu pełnej regulacji stanu prawnego;

- dodatnie i ujemne strony otwierania się ogrodów na potrzeby społeczne;

- konieczność wprowadzenia pewnych zmian w regulaminie ROD;

- zwrócenie uwagi na poszerzanie praktycznej wiedzy u działkowców oraz działaczy ogrodowych;

- estetyzacji i modernizacji ogrodów;

- wysiłków Krajowej Rady na rzecz wcielania w życie przepisów nowej ustawy o ROD;

Zwrócono również uwagę na sytuację ogrodów w świetle proponowanych zmian w nowych ustawach a dotyczących reprywatyzacji, o stowarzyszeniach, o porządkowaniu przestrzeni miejskiej, o utrzymaniu czystości w gminach oraz o zmianach wynikających z przepisów o rachunkowości i sprawozdawczości.

Obrady przy frekwencji 81,3% zakończono przyjęciem statutowych uchwał oraz pięciu stanowisk, w których odniesiono się do rzeczywistych problemów nurtujących nasze środowisko działkowe. Stanowiska prezentujemy poniżej.

Okręgowy Zarząd zaapelował do wszystkich działaczy w ogrodach o dopilnowanie, aby kampania sprawozdawczo – wyborcza przebiegała zgodnie ze statutem i w trosce o wspólne dobro, jakim są nasze rodzinne ogrody działkowe.

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio