Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

KOMUNIKAT KR PZD w sprawie aktualnego stanu roszczeń do gruntów ROD - 27.03.2015

KOMUNIKAT

Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 20 marca 2015 r.

w sprawie aktualnego stanu roszczeń do gruntów ROD

 

W związku z narastającym problemem roszczeń do gruntów ROD oraz coraz bardziej dotkliwymi skutkami dla PZD i działkowców Krajowa Rada PZD po raz kolejny zbadała stan roszczeń do gruntów ROD.

 Badanie KR PZD przeprowadzone na podstawie informacji uzyskanych od OZ PZD wykazało, że na dzień 10.02.2015 r. roszczeniami objętych jest 338 ROD o powierzchni 1211,7796 ha i liczbie działek rodzinnych - 28901.W ogóle roszczenia nie wystąpują na terenie OZ PZD w Elblągu, Koszalinie, Legnicy, Słupsku i w Zielonej Górze.

 

 Roszczenia, które są realizowane na drodze sądowej lub administracyjnej obejmują 171 ROD o powierzchni 605,0214  ha i liczbie działek rodzinnych – 14 248. Występują one na terenie 16 OZ PZD (nie występują one na terenie OZ PZD w Elblągu, Gorzowie Wlkp., Koszalinie, Legnicy, w Opolu, w Słupsku, Szczecinie, Sudeckiego,Warmińsko-Mazurskiego i Zielonej Górze).

 Najwięcej roszczeń do gruntów ROD realizowanych na drodze sądowej bądź administracyjnej jest na terenie OZ PZD:

1)           Mazowieckiego (58 ROD o pow. 343,6886 ha i liczbie działek rodzinnych – 7722)

2)           Małopolskiego (34 ROD o pow. 54,0443 ha i liczbie działek rodzinnych – 1507)

3)           w Poznaniu (13 ROD o pow. 40,8181 ha i liczbie działek rodzinnych – 876)

 Roszczenia, które nie są realizowane na drodze sądowej lub administracyjnej obejmują 167 ROD o powierzchni 606,7582 ha i liczbie działek rodzinnych – 14 653. Występują one na terenie 20 OZ PZD (nie występują one na terenie OZ PZD w Elblągu, Koszalinie, Legnicy, w Lublinie, w Słupsku i Zielonej Górze).

 Najwięcej roszczeń, które nie są realizowane na drodze sądowej i administracyjnej znajduje się na terenie OZ PZD:

1)           Mazowieckiego (55 ROD o pow. 342,9290 ha i liczbie działek rodzinnych – 8437)

2)           Śląskiego (30 ROD o pow. 80,5320 ha i liczbie działek rodzinnych – 2090)

3)           w Szczecinie (10 ROD o pow. 37,9977 ha i liczbie działek rodzinnych – 819).

 Wśród podmiotów zgłaszających roszczenia do gruntów ROD najwięcej roszczeń (pod kątem powierzchni objętej roszczeniem) mają:

  • samorządy (98 roszczeń do pow. 583,7593 ha i liczbie działek rodzinnych – 13526),
  • osoby fizyczne (185 roszczeń do pow. 346,6846 i liczbie działek rodzinnych - 8444)
  • osoby prawne (51 roszczeń do pow. 143,4106 ha i liczbie działek rodzinnych – 3757),
  • Agencja Mienia Wojskowego i Wojskowa Agencja Mieszkaniowa (13 roszczeń do pow. 57,8304 ha i liczbie działek rodzinnych – 1232),
  • PKP S.A. (13 roszczeń do pow. 42,1919 ha i liczbie działek rodzinnych – 1070),
  • związki wyznaniowe (10 roszczeń do pow. 25,4824 ha i liczbie działek rodzinnych – 663),
  • Agencja Nieruchomości Rolnych (7 roszczeń do pow. 9,4507 ha i liczbie działek rodzinnych – 198) i
  • inne np. Lasy Państwowe, Szkoły Wyższe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (11 roszczeń do pow. 46,1026 ha i liczbie działek rodzinnych – 1015).

 W stosunku do niektórych ROD roszczenia zostały zgłoszone przez kilka podmiotów do tej samej powierzchni lub innej powierzchni w ramach jednego ROD.

 W stosunku do 22,6010 ha i 644 działek rodzinnych, wchodzących w skład 11 ROD roszczenia zostały wykupione przez podmioty, nie będące prawowitymi właścicielami lub spadkobiercami właścicieli gruntów ROD.

 W OZ PZD prowadzone są 204 sprawy sądowe i administracyjne. Obejmują one 171 ROD. 103 sprawy prowadzone jest w postępowaniach sądowych, a 101 spraw w postępowaniach administracyjnych. Sprawy roszczeniowe mają zapewnioną obsługę prawną radców prawnych/ prawników zatrudnionych w PZD. Tylko 5 spraw zostało zleconych do obsługi zewnętrznym kancelariom.

 Liczba ROD, które są zagrożone procesami o bezumowne korzystanie z nieruchomości jest znacznie większa. Potencjalnie zagrożony jest każdy ROD, który leży na gruncie prywatnym. A na gruntach, będących własnością bądź w użytkowaniu wieczystym osób trzecich łącznie położonych jest 279 ROD o pow. 1050,1692 ha i liczbie działek rodzinnych - 17361.

 W postępowaniach sądowych i administracyjnych zapadają różne rozstrzygnięcia. Niektóre sprawy rozpatrywane są przez sądy/ organy administracji kilku instancji. Wiele spraw toczy się od wielu lat. W 53% sprawach roszczeniowych, okręgowe zarządy PZD liczą na pozytywne rozstrzygnięcie. Z czego, w 40% sprawach roszczeniowych widzą możliwość zastosowania art. 25 i art. 26 ustawy o ROD, które w przypadku likwidacji ROD w związku z roszczeniami osób trzecich gwarantują PZD i działkowcom co najmniej prawo do odszkodowania za ich majątek ogrodowy. Trudno jednak przewidzieć, jakie będą ostateczne rozstrzygnięcia sądów i organów administracji w tych sprawach. Doświadczenia są różne. W stosunku do 9,32 % powierzchni ROD objętej roszczeniami PZD będzie mógł powoływać się na tytuł prawny, który mu przysługuje do gruntu ROD.

 Stan roszczeń do gruntów ROD na dzień 10.02.2015 r. w porównaniu ze stanem roszczeń na dzień 30.04.2014 r. zwiększył się. Liczba ROD, objęta roszczeniami wzrosła o 35, powierzchnia o 91,0895 ha, a liczba działek rodzinnych o 2340. W tym okresie zostały ujawnione/ zgłoszone nowe roszczenia do 60 ROD oraz zakończyły się sprawy roszczeniowe w stosunku do 25 ROD. Sprawy te zakończyły się zarówno pozytywnymi rozstrzygnięciami (w stosunku do 12 ROD), jak i negatywnymi (w stosunku do 5 ROD). Dodatkowo w zakresie 4 ROD, objętych roszczeniami udało się uregulować stan prawny dzięki art. 76 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, gdzie PZD uzyskał tytuł prawny do gruntu ROD w postaci użytkowania. A 4 ROD objęte roszczeniami wyłączyły się ze struktur PZD na podstawie ustawy o ROD.

 

 

Krajowa Rada

Polskiego Związku Działkowców

 

 

Warszawa, dnia 20.03.2015 r.

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.