Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

OZ w Koszalnie w sprawie projektu regulaminu ROD - 24.03.2015

"Przedstawiony do konsultacji projekt Regulaminu ROD w opinii członków OZ w Koszalinie jest dobrą kontynuacją poprzednich uregulowań porządkowo-organizacyjnych. Zaproponowane przpisy są zrozumiałe, jednoznaczne i spójne ze statutem PZD. W ocenie OZ wątpliwości budzą zapisy § 67 projektu, szczególnie jego ust. 2, który nie odpowiada zapisom statutu PZD odnośnie prac społeczno-użytecznych. Utrzymywanie w czystości dróg ogrodowych, rowów melioracyjnych należy przewidywać w uchwalanych opłatach ogrodowych i zlecać prace przy nich podmiotom zewnętrznym" - pisze OZ w Koszalinie w opinii w sprawie projektu Regulaminu ROD.

Załącznik plikowy do pobrania

Opinia_OZ_PZD_w_Koszalinie.PDF

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio