Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Jeszcze czas na dotację na usunięcie azbestu - 24.03.2015

Działkowcy na Warmii i Mazurach mogą liczyć na dofinansowanie usunięcia np. azbestu pokrywającego dachy ich altan. O pieniądze na ten cel poszczególne gminy mogą występować jeszcze do końca marca.

O dotację mogą się ubiegać te jednostki samorządu terytorialnego, które na swoim terenie dokładnie zinwentaryzowały wyroby zawierające azbest, mają też uchwalony plan jego usuwania. To one dostaną pieniądze na usunięcie azbestu z obiektów należących do gmin, Skarbu Państwa, związków wyznaniowych i kościołów, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, rodzinnych ogrodów działkowych pozostających w strukturach PZD, a nawet osób fizycznych. Na ten cel przeznaczono aż 3,8 mln zł, z czego 1,5 mln wyasygnował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowane może sięgnąć 85 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie mogą przekroczyć kwoty 680 zł zatonę usuniętych wyrobów azbestowych.

(AP)

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio