Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Krajowa Komisja Rewizyjna o badaniu sprawozdania finansowego KR PZD za 2014 rok oraz wydaniu opinii do projektów preliminarzy finansowych na 2015 rok - 27.02.2015

W dniach 23-25 lutego 2015 roku obradowała Krajowa Komisja Rewizyjna PZD, która w pięcioosobowym składzie przeprowadziła badanie bilansu Krajowej Rady PZD za 2014 rok.

Szczegółowe badanie zostało dokonane w oparciu o źródłowe dokumenty i objęte zostały nim środki budżetowe i fundusze wydzielone.

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD wysoko oceniła działalność Krajowej Rady PZD  zwracając uwagę na celowość wydatków oraz oszczędne gospodarowanie środkami pozostającymi w jej dyspozycji. Uznała, że poniesione wydatki były zgodne z planem merytorycznym Krajowej Rady PZD w 2014 roku.

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD w wyniku dokonanego badania stwierdziła, że cała działalność Krajowej Rady PZD prowadzona była z pożytkiem dla działkowców, Rodzinnych Ogrodów Działkowych i Związku.

Stwierdziła również, że wszystkie przychody i wydatki przedstawione w dokumentach źródłowych są zgodne ze Statutem PZD i rejestrowane zgodnie z Zakładowym Planem Kont PZD.

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD zapoznała się z projektem preliminarza Krajowej Rady PZD na 2015 rok, który zostanie przedstawiony na plenarnym posiedzeniu KR PZD w dniu 26 marca 2015 roku. Wydając swoją pozytywną opinię uznała, że jest on zgodny ze Statutem PZD, Zakładowym Planem Kont PZD i Planem Pracy KR PZD na 2015 rok.

 

Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej

/-/ inż. Maria Fojt

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio