Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Kolejna decyzja w sprawie regulacji gruntów ROD na Śląsku - 27.02.2015

Przypominamy, że Okręgowy Zarząd Śląski PZD cały czas prowadzi regulację stanu prawnego gruntów, na których znajdują się Rodzinne Ogrody Działkowe. Jak wiemy uregulowany stan prawny gruntów ROD jest niezwykle istotny dla funkcjonowania ogrodów działkowych w Polsce. Pozwala to na pełne zabezpieczenie praw ogrodów działkowych np. w przypadku likwidacji czy roszczenia osób trzecich.

Na chwilę obecną PZD Okręgowy Zarząd Śląski wystosował 225 wniosków w sprawie stwierdzenia prawa użytkowania do gruntów ROD, które obejmują swoim zakresem ponad 1380 ha powierzchni ogrodów. Z uzyskanych informacji wynika, że organy wszczynają postępowania administracyjne dotyczące regulacji gruntów ROD. Z uwagi na konieczność wyjaśniania wielu kwestii dotyczących ROD oraz chociażby konieczności przeprowadzania podziałów geodezyjnych, przedmiotowe postępowania mogą trwać dłuższy okres czasu. PZD OZ Śląski stara się na bieżąco współpracować z Urzędami Miast celem przyspieszenia przedmiotowych postępowań. Na chwilę obecną otrzymaliśmy kolejną decyzję w sprawie stwierdzania prawa użytkowania dla gruntów ROD "1 Maja" w Łaziskach Górnych.

O dalszym przebiegu regulacji będziemy informować w odrębnych artykułach.

 

Mateusz Macianty

Dział Terenowo-Prawny

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio