Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Trwa budowa nowego ogrodu w Toruniu - 27.02.2015

Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski Polskiego Związku Działkowców jest w trakcie budowy nowego Rodzinnego Ogrodu Działkowego, będącego ogrodem odtworzeniowym po zlikwidowanych ROD „Kogucik’ i „Złote piaski” w Toruniu.

Nowopowstający ogród nosi nazwę „Pod Sosnami”. Jest to co prawda nazwa tymczasowa, ale wszystko wskazuje na to, że taka pozostanie na stałe, gdyż przyjęła się już wśród działkowców, którzy podpisali umowy na użytkowanie działek. Na 99 działek, które są już wytyczone, ponad 70% ma przypisanych swoich użytkowników.

W wyniku zakończenia procesu przetargowego i wyłonienia w jego drodze wykonawcy, obecnie na terenie ogrodu trwają prace budowlane polegające na wykonywaniu kanalizacji sanitarnej. Ekipa budowlana sprawnie i bez zakłóceń układa rury wodociągowe oraz kanalizacyjne wraz z budową koniecznych studzienek przyłączeniowych, do których będą podłączać się ze swoimi instalacjami poszczególni działkowcy.
 
Firma ROLLSICK Toruń – wykonawca tego zadania, będąc na placu budowy od 12 stycznia br. wykonała na chwilę obecną 65% zakresu robót według dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Po zakończeniu tych prac, wykonawca przystąpi do budowy sieci energetycznej ogrodu. Oddanie do użytku wszystkich instalacji zaplanowane jest na dzień 31 maja bieżącego roku. Zaawansowanie prac wskazuje na to, że termin ten zostanie dochowany.
 
opracował:
 
Maciej Kamiński - inspektor ds. inwestycyjnych OZ PZD

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio