Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Samorządowcy w ROD - 13.02.2015

Wywiad z Panem Tadeuszem Kopcem - prezesem ROD "Szarotka" w Łaziskach Górnych, który już trzecią kadencję pełni funkcję radnego powiatu mikołowskiego na Śląsku.

Maria Nocoń: Panie Prezesie jaki wpływ maja jednostki samorządu terytorialnego na rozwój ogrodów działkowych?

TADEUSZ KOPIEC: Powiat wpływ na ogródki ma niewielki, praktycznie żaden. Znakomity wpływ na ogródki działkowe ma natomiast gmina, dlatego że ogrody to teren miasta i tu zapadają główne decyzje.

Co nie zmienia faktu, że jako Radny Powiatowy znam ludzi w mieście, znam osobiście pana burmistrza, a to na pewno pomaga w funkcjonowaniu ROD.

Burmistrz Łazisk Górnych, Pan Aleksander Wyra jest przychylny działkowcom, o czym wielokrotnie zapewniał na spotkaniach w ROD. Pan burmistrz wielokrotnie podkreślał, że nie ma zamiaru wykonywać ruchów przeciw działkowcom, a wręcz przeciwnie, jako pierwszy burmistrz wprowadził „Dofinansowanie do inicjatyw działkowych”. Od kilku lat są przeznaczane kwoty na ROD - do inicjatyw działkowców.  Pieniądze ogrody przeznaczyły m.in. na wykonanie parkingu, przyłącza prądu, przyłącza wodociągu itp.

To się rzadko zdarza by miasto finansowało ogrody.

- Finansuje. Cieszy nas to, że Urząd Miasta wspiera działkowców. Myślę że tak będzie nadal. Z nadwyżki budżetowej w marcu burmistrz ma przekazać pieniądze ogrodom, o przeznaczeniu których decydować będą prezesi ROD. W tym celu pan burmistrz zorganizuje spotkanie z wszystkimi prezesami ogrodów z terenu Łazisk Górnych. W Łaziskach jest 7 Rodzinnych Ogrodów Działkowych.     W tym roku ROD Szarotka ma obiecane dofinansowanie na dokończenie zadania remontowego pod nazwa „Modernizacja sieci energetycznej niskiego napięcia w ROD Szarotka” – to zadanie toczy się od 2013 r. Niestety dotacja jaką otrzymaliśmy oraz środki jakimi dysponowaliśmy nie wystarczyły na dokonanie tego zadania, dlatego liczymy na dotacje z Urzędu Miasta.

Prezesi łaziskich ogrodów maja dobry kontakt z samorządem?

- Tak, bardzo dobry, Prezes ROD „Energetyk” oraz Prezes ROD „1 Maja” w Łaziskach Górnych są radnymi miejskimi.

Czy powiat ma możliwość dofinansowywania ogrodów?

- Powiat to dziwny twór, środki którymi dysponuje powiat wystarczają ledwo na jego funkcjonowanie i na drobne zadania remontowe i inwestycyjne. Powiat bazuje na środkach gmin. To  znaczy - jeżeli jest jakaś inwestycja na terenie gminy to gminy partycypują w kosztach. Partycypacja w zależności od kondycji finansowej gminy jest w wysokości od 80-100 % .

Trzeba zacząć od tego, że powiat nie jest jednostka nadrzędna gminy. Gmina i powiat są to niezależne jednostki samorządu terytorialnego. Powiat ma swoje zadania, a gmina swoje. Z reguły ze sobą współpracują dzielą się, bądź wymieniają zadaniami. Nadzór na tymi jednostkami sprawuje Marszałek Województwa Śląskiego.

Od kiedy pełni Pan funkcję Prezesa ROD ?

- Od 2008 roku, ale są to ostatnie dni mojej kadencji – do walnego zebrania. Nie zamierzam już kandydować, o czym wszyscy wiedzą, poinformowałem Zarząd ROD oraz OZ Śląski PZD. Mnie się pomysły skończyły, niech przyjdą młodzi.

Uważa Pan, że ogrodnictwo działkowe ma przyszłość?

Oczywiście, choć obserwuję ciekawe zjawisko, ogródki się przekształcają z uprawno - hodowlanych na typowo rekreacyjne. Szczególnie młodzi działkowcy posiadają działki typowo wypoczynkowe, z tego względu, że są to ludzie zagonieni, nie mający czasu na prowadzenie upraw.

Ogrodnictwo działkowe będzie dalej się rozwijać, poza tym działkowcy są bardzo czujni i potrafią bronić ogrody działkowe. Gdyby działkowcy się zjednoczyli – to mogli by wybrać sobie burmistrza miasta.

ROD „Szarotka” w Łaziskach Górnych jest największym ogrodem w mieście, zajmuje 2 tereny. Ogród zajmuje powierzchnie 11,2782 ha i składa się z 231 działek.

Maria Nocoń

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.