Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Zakończyła się przebudowa gazociągu na terenie ROD w Tarnobrzegu - 11.02.2015

Inwestycje były prowadzone na terenie trzech tarnobrzeskich ogrodów: „Siarkopol”, „Kamionka” i „Wymysłów”. Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia miała na celu poprawę bezpieczeństwa przepływu gazu przez Tarnobrzeg. Poprzedni gazociąg był użytkowany od blisko 80 lat.

Prace na terenie Tarnobrzega wymagały częściowego zajęcia rodzinnych ogrodów działkowych. Prezes ROD „Siarkopol” Jan Lis przyznaje, że nie było żadnych problemów we współpracy z inwestorem – firmą Gaz System. Wszyscy działkowcy, których działki były czasowo zajęte lub częściowo uszkodzone, otrzymali już odszkodowania od firmy. W sumie dotyczyło to 88 osób. W ROD „Siarkopol” odszkodowania dostało 20 działkowców, w ROD „Kamionka” 18, a w ROD „Wymysłów” 50. Oprócz wypłaconych rekompensat, wszystkie szkody wyrządzone podczas prac na terenie ogrodu zostały naprawione przez wykonawcę, m.in. budowa ogrodzenia czy melioracji.

- Szkody, które zostały wyrządzone dotyczyły tylko części działki. Każdy działkowiec zachował działkę i użytkował ją przez cały okres prac, choć czasem w ograniczonym zakresie – mówi Prezes OZ Podkarpackiego Agnieszka Sycz. Pani Prezes zaznacza również, że nie ma kolizji gazociągu z altanami, w  związku z czym żadna z nich nie jest zagrożona rozbiórką. Inwestor dołożył starań, aby, tam gdzie to było możliwe, gazociąg został poprowadzony alejami ogrodów.

Należy podkreślić ważną rolę OZ Podkarpackiego w całym przedsięwzięciu, który należycie zadbał o ochronę działkowców. W 2009 roku, przed rozpoczęciem prac, spisał on umowę z inwestorem, regulując w niej kwestie odszkodowań. Dzięki niemu, dziś po wykonaniu inwestycji, nie było żadnych problemów z egzekwowaniem wypłat.

30 stycznia zostały odebrane już wszystkie prace na ternie ogrodów. Przebudowa całego gazociągu była prowadzona na odcinku Jadachy – Sandomierz.

(AD)

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.