Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Projekt „Stop Rozbiórkom Altan” został skierowany do dalszych prac w Komisji Infrastruktury - 04.02.2015

W Sejmie RP w dniu 4 lutego 2015 roku odbyło się drugie czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2953). Do projektu ustawy została zgłoszona jedna poprawka przez posła Zbyszka Zaborowskiego (SLD), który wnioskuje o zalegalizowanie wszystkich altan wybudowanych przed dniem wejścia w życie procedowanej ustawy, bez względu na ich parametry. Z tego powodu Sejm skierował projekt do dalszych prac w Komisji Infrastruktury.

Na początku obrad głos zabrała posłanka Aldona Młyńczak (PO). Wygłosiła ona sprawozdanie z prac Komisji Infrastruktury nad projektem. Zaznaczyła, że projekt spełnia oczekiwania działkowców i respektuje wspólne ustalenia Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Rozbiórkom Altan”  i rządu.

Ponadto posłanka Aldona Młyńczak zwróciła uwagę, że projekt w takiej formie przywraca działkowcom poczucie bezpieczeństwa. Złożyła także podziękowania za wykonaną pracę dla zaangażowanych w projekt obywateli, Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Rozbiórkom Altan” oraz strony rządowej. Posłanka wniosła o uchwalenie projektu.

Po zakończeniu sprawozdania głos zabrali posłowie. Przemawiali: Teresa Świło (PO), Michał Wojtkiewicz (PiS), Zbyszek Zaborowski (SLD), Zofia Popiołek (Twój Ruch). Posłowie wszystkich opcji politycznych pozytywnie odnieśli się do projektu i docenili olbrzymie zaangażowanie działkowców.

Pytania do procedowanego projektu zadali: Michał Wojtkiewicz (PiS), Tadeusz Tomaszewski (SLD), Elżbieta Witek (PiS). Odpowiedzi na pytania udzielił Paweł Orłowski podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Podtrzymał on zasadność ustaleń Komisji Infrastruktury. Jednak ze względu na zgłoszoną poprawkę, projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Infrastruktury.

Obradom Sejmu przysłuchiwali się przedstawiciele Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Rozbiórkom Altan” mec. Bartłomiej Piech i mec. Tomasz Terlecki oraz działkowcy z OZ Mazowieckiego. Obradom przewodniczył Wicemarszałek Sejmu Jerzy Wenderlich (SLD).

(AD)

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.