Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

XVI Posiedzenie Okręgowego Zarządu Śląskiego w Katowicach - 03.02.2015

 W dniu 30 stycznia 2015r odbyło się XVI Posiedzenie Okręgowego Zarządu Śląskiego w Katowicach. Posiedzenie otworzył i prowadził Prezes OZ Śl. Pan Józef Noski.

Tematami posiedzenia były następujące  zagadnienia: 

  • Aktualne sprawy Związku i podejmowane działania.
  • Zebrania ustawowe wszystkich działkowców.
  • Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze.
  • Sprawy organizacyjne OZ Śl. i Delegatur.
  • Inne zagadnienia wynikające z dyskusji.

Aktualną sytuację Związku przedstawił Prezes OZ Śl. Pan Józef Noski, który w swym wystąpieniu zapoznał z Uchwałami KR PZD oraz omówił nad jakimi zagadnieniami pracuje KR PZD, a które mają służyć usprawnieniu pracy organów Związku.

W imieniu Prezesa Związku Pana Eugeniusza Kondrackiego podziękował członkom struktur i wszystkim działkowcom OZ Śl. za okazane zaufanie i powierzenie prowadzenia Rodzinnych Ogrodów Działkowych  Polskiemu Związkowi Działkowców. Ze względu na zaplanowane wcześniej obowiązki nie mógł osobiście uczestniczyć w Posiedzeniu za co serdecznie przeprasza.

W dalszym wystąpieniu szczegółowo omówił jakie zadania czekają zarządy ROD oraz całe struktury PZD w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem zebrań Sprawozdawczo Wyborczych (Konferencji)  w ROD. Podjęto Uchwałę w sprawie przeprowadzenia  Rejonowych  Konferencji Przedzjazdowych i Okręgowego Zjazdu Delegatów.

W-ce Prezes OZ Śl. w swym wystąpieniu omówił zebrania ustawowe. Poinformował, że 592 ogrody pozostały w strukturach PZD natomiast uchwały o wyodrębnieniu podjęło 29 ogrodów. Koszty zebrań jakie poniosły ogrody to 682 tys. zł. Poinformował także Członków OZ o wyborach samorządowych w których zostało wybranych 74 działkowców do rad miast.

Następnie główna księgowa OZ  Śl. Pni Ewa Drogoś omówiła sprawy księgowe: bilanse, preliminarze oraz w szczegółach elektroniczne przekazy PIT-4R, PIT-4AR, PIT-11 do Urzędów Skarbowych oraz zasady zawierania umowy zlecenia oraz umowy o dzieło.

Kolejnym mówcą był w-ce Prezes OZ Śl. Pan Tadeusz Kosowski, który w swym wystąpieniu omówił Uchwałę Krajowej Rady Nr 6XXIV/2015R z dnia 15 stycznia 2015r oraz uchwałę Nr 22/2015 Prezydium KR PZD z dnia 15 stycznia 2015r w sprawach zasad i kryteriów udzielania i rozliczeń dotacji dla ROD oraz planowaniu inwestycji i remontów w ROD.

Dyrektor Biura OZ ŚL. Pan Krzysztof Tekla, szczegółowo omówił opłaty ogrodowe oraz zasady ich prawidłowego naliczania. W swym wystąpieniu przypomniał, że Związek nie prowadzi działalności gospodarczej, a związku z tym należy wymówić wszelkie umowy, które zostały zawarte z najemcami, jeżeli jeszcze takie istnieją. Wystąpienie to uzupełniła radca prawny OZ Śl. Pani Monika Deorowicz, która omówiła przepisy podatkowe oraz inne przepisy prawne, które obowiązują PZD.

Po tych wystąpieniach wywiązała się dyskusja oraz zadawanie pytań.

Na zakończenie podjęto 2 stanowiska:  pierwsze w obronie warszawskich ROD, a drugie popierające obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowalne.

Żródło i zdjęcia Jan Pękala

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.