Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Działkowcy z ROD „Energetyk 1” w Poznaniu walczą o swój ogród - 03.02.2015

ROD „Energetyk 1” na wyspie Ostrów Tumski w Poznaniu to kolejny ogród zagrożony likwidacją. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Poznania przewiduje w tym miejscu zabudowę mieszkalno – usługową.

Działkowcy ROD „Energetyk 1” swoje uwagi do studium zgłosili już w sierpniu ubiegłego roku. Zostały one jednak odrzucone przez Miejską Pracownię Urbanistyczną. Urzędnicy powołali się na zapis w dokumentach planistycznych, w których ten teren był przeznaczony pod zabudowę już od 1994 roku. Działkowcy podejmują jednak dalsze starania o ocalenie swojego ogrodu.

- Walka o tę ziemię trwa już od dawna. Wszyscy działkowcy pisali listy w tej sprawie do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. My jako zarząd też pisaliśmy. Robimy wszystko, co tylko możliwe – mówi prezes ROD „Energetyk1” Małgorzata Kurasiak

Działkowcy nie zostali z tym problemem sami. W swoich zmaganiach wspierani są przez Okręgowy Zarząd PZD w Poznaniu.

- Zgodnie z artykułem 76 ustawy o ROD Okręgowy Zarząd wystąpił do miasta Poznania, aby ujawnić grunty tego ogrodu. Termin na wydanie decyzji wobec działek geodezyjnych, na których leży ogród, jest przedłużony do 30 czerwca 2015 roku z uwagi na konieczność zebrania materiału dowodowego. Tak odpowiedział nam Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami na nasze wystąpienie z 22 lipca 2014 roku o stwierdzenie nabycia prawa użytkowania do tych trzech działek geodezyjnych – mówi Henryk Sobański inspektor do spraw terenowo prawnych OZ w Poznaniu.

Prezes OZ w Poznaniu Zdzisław Śliwa uspokaja, że nie ma wyznaczonego terminu likwidacji ogrodu, a jego przekształcenie w zabudowę mieszkalno – usługową wymagałoby poniesienia znacznych kosztów, co skutecznie zniechęca urzędników do jego likwidacji.

- W tej chwili praktycznie nie ma zagrożenia dla likwidacji ogrodu. Natomiast co do studium zagospodarowania przestrzennego, niestety od roku 1994 ten ogród nie widnieje w studium. Jest przewidziany pod inne cele. Jednak nikt w tej chwili nie dąży do jego likwidacji. To jest skomplikowany teren, który wymaga doinwestowania w znacznym stopniu. Tak, jak wypowiadają się specjaliści z miasta, jeżeli nastąpiłaby kiedyś likwidacja tego ogrodu, to jest to ostatnim docelowym punktem zagospodarowania miasta Poznania. Przez wiele lat może ten ogród jeszcze spokojnie funkcjonować – mówi prezes OZ w Poznaniu Zdzisław Śliwa.

- Prawda jest taka, że jest to też teren zalewowy, bo leży pomiędzy Wartą a Cybiną i jak spuszczają zbiorniki retencyjne, to jest wysoki poziom wody i ta woda podchodzi pod ogrodzenie naszego ogrodu – dodaje prezes ROD ‘Energetyk1’ Małgorzata Kurasiak

Z kolei Łukasz Olędzki z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej uspokaja: - Tak naprawdę studium nie wprowadza żadnych dodatkowych zmian. Północna część Ostrowa Tumskiego to tereny bardzo trudne do zagospodarowania, właśnie ze względu na brak dróg i odcięcie od centrum. Dodatkowo trzeba by ponieść duże nakłady finansowe. Działkowcy nie muszą się obawiać zmian.

Ogród „Energetyk 1” został założony w 1933 roku. Posiada 133 działki i łączną powierzchnię ponad 7 ha.

(AD)

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.